Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By negro_le
#749060 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Người thừa kế theo pháp luật không có quyền hưởng di sản
2
BÀI LÀM
A. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ:
Khi xã hội ngày càng phát triển thì những tranh chấp liên quan đến di sản
thừa kế cũng phát sinh ngày càng nhiều, thậm chí nhiều người đã vì di sản thừa kế
mà có những hành vi vi pháp luật, trái với đạo lý con người. những vụ án như con
giết cha để được hưởng di sản thừa kế hay con bất hiếu, trốn tránh trách nhiệm,
không phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu nhưng vẫn đòi chia di sản… ngày nay
không còn là hiếm. Những hành vi đó liệu có còn xứng đáng để được hưởng di sản
và pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể như thế nào đối với những trường
hợp này, tôi xin làm rõ vấn đề này trong bài tiểu luận: “Người thừa kế theo pháp
luật không có quyền hưởng di sản”.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I. Các khái niệm cơ bản về thừa kế:
1. Khái niệm thừa kế:
Thừa kế di sản theo quan hệ pháp luật dân sự chính là sự chuyển dịch tài sản
và quyền sở hữu tài sản của cá nhân người đã chết cho cá nhân, tổ chức có quyền
hưởng thừa kế. Người thừa kế trở thành chủ sở hữu của tài sản được hưởng theo di
chúc hoặc theo pháp luật.
Thừa kế là một quan hệ xã hội có mầm mống và xuất hiện từ thời sơ khai của
xã hội loài người. Cũng chính từ thời kỳ đó, sở hữu và thừa kế đã xuất hiện như
một tất yếu khách quan và mang tính chất là một phạm trù kinh tế, có mối quan hệ
ràng buộc, qua lại với nhau.
Quan hệ thừa kế là một quan hệ pháp luật, xuất hiện đồng thời với quan hệ
sở hữu và phát triển cùng sự phát triển loài người. Mặt khác, quan hệ sở hữu có bản
chất là sự chiếm hữu vất chất giữa người với người, giữa tập đoàn người này và tập
đoàn người khác trong xã hội. Đó là tiền đề đầu tiên để làm xuất hiện quan hệ thừa
kế.
Khi xã hội ngày càng phát triển thì những tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế cũng phát sinh ngày càng nhiều, thậm chí nhiều người đã vì di sản thừa kế mà c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By giang140794
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement