Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khoinguyen_langtu_timbangai
#749045 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: giao dịch dân sự
2
trong giao dịch đó ( ví dụ: tổ chức cùng tuyên bố hứa thưởng…). Trong nhiều
trường hợp, hành vi pháp lý đơn phương chỉ phát sinh hậu quả pháp lý khi có
những điều kiện nhất định do người xác lập giao dịch đưa cho người khác.
Những người này phải đáp ứng được các điều kiện đó mới làm phát sinh
nghĩa vụ của người xác lập giao dịch.
Nếu hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự thể hiện ý chí của
một bên chủ thể thì hợp đồng dân sự ngược lại là sự thỏa thuận của các bên về
việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân
sự là loại giao dịch dân sự phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày. Thông
thường hợp đồng dân sự có 2 bên tham gia trong đó thể hiện sự thống nhất ý
chí của các chủ thể trong một quan hệ cụ thể ( mua bán, cho thuê… ) nhưng
cũng có những hợp đồng có nhiều bên tham gia.
Tất cả các loại giao dịch dân sự đều có một điểm chung là sự thống
nhất ý chí và sự bày tỏ ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Giao dịch dân sự
là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm mục đích nhất định cho nên giao dịch
dân sự là hành vi mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Ý chí của
chủ thể tham gia giao dịch là nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên trong
con người mà nội dung của nó được xác định bởi nhu cầu nhất định của bản
thân họ. Ý chí của chủ thể tham gia giao dịch dân sự phải được thể hiện ra
bên ngoài dưới một hình thức nhất định để các chủ thể khác biết được nội
dung, mục đích và động cơ cụ thể của giao dịch dân sự. Bởi vậy, giao dịch
dân sự là sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể và sự bày tỏ ý kiến của chủ
thể tham gia giao dịch. Điều này đúng với các giao dịch dân sự có chủ thể là
cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Người đại diện của các chủ thể
pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác khi tham gia giao dịch dân sự phải thể hiện
được ý chí của chủ thể trong phạm vi, thẩm quyền đại diện của họ.
Giao dịch dân sự là phương tiện pháp lý quan trọng nhất trong giao
dịch dân sự, trong việc chuyển dịch tài sản và cung ứng dịch vụ, nhằm đáp
ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả các thành viên trong xã hội.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như trong cuộc sống hàng ngày một yếu tố không thể thiếu được là phải có sự giao dịch dân sự, đó là sự chuyển giao tài
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement