Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By He0_Ngox
#749040 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
2
động. Bảo đảm pháp chế là những điều kiện, những phương tiện và những
khả năng thực hiện trên thực tế đối với pháp luật hiện hành nhằm xây dựng
và củng cố chính quyền của dân, do dân, vì dân, bảo vệ các quyền và nghĩa
vụ công dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.
Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước có nghĩa là bằng
những cơ chế và hoạt động pháp lý làm cho pháp luật được thực hiện có hiệu
quả trong thực tế và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước mà trước
hết là hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải thực sự vì dân, khơi
dậy trí tuệ và tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân, đem lại những
tiện ích và thủ tục thực hiện thực sự dễ hiểu, dễ làm và việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ của công dân theo một trật tự nhất định.

2. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Khiếu nại, tố cáo là hiện tượng phát sinh trong đời sống xã hội như là
một phản ứng của con người trước một quyết định, một hành vi nào đó mà
người khiếu nại, tố cáo cho rằng quyết định hay hành vi đó là không phù hợp
với các quy tắc, chuẩn mực trong đời sống cộng đồng, xâm phạm đến quyền
và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Quyền khiếu nại, tố
cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp nước
ta ghi nhận. Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền
khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc
làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,
đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo
phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật
quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh.
Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh
Bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân và cũng là yêu cầu c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement