Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhlasaobango2000
#748999 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: một số đánh giá về tính hợp lí của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
2
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính là những vấn đề rất quan
trọng được quy định cụ thể trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 (và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các Nghị định hướng dẫn thi hành của Phính phủ. So với Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 1995 thì các quy định về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính của Pháp lệnh hiện hành trong thực tế áp dụng đã cho thấy nhiều điểm mới, tiến bộ và hợp lí hơn. Tuy nhiên các quy định đó vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập, vẫn còn những điểm chưa hợp lí, chưa theo sát với đòi hỏi của thực tế, đặc biệt là trong tình hình xã hội biến động về mọi mặt như hiện nay. Sau đây em xin đưa ra một số đánh giá về tính hợp lí của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và nêu lên một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính
1. Các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1.1. Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Khác với việc xét xử các hành vi phạm tội mà ở đó thẩm quyền thực hiện công
việc này được giao cho một cơ quan duy nhất là tòa án thực hiện, việc xử phạt vi phạm hành chính được giao cho nhiều cơ quan, cán bộ có thẩm quyền khác nhau thực hiện. Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc về các cơ quan, cá nhân sau: Ủy ban nhân dân các cấp; Cơ quan công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cơ quan cảnh sát biển; Cơ quan hải quan; Cơ quan kiểm lâm; Cơ quan thuế; Cơ quan quản lí thị trường; Cơ quan thanh tra chuyên ngành; Giám đốc cảng vụ hàng hải, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, giám đốc cảng vụ hàng không; Tòa án nhân dân và cơ quant hi hành án dân sự; Cục trưởng cục quản lí lao động nước ngoài, chủ tịch hội đồng cạnh tranh, thủ trưởng cơ quan quản lí cạnh tranh; Ủy ban chứng khoán.
Đồng thời pháp luật cũng quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cụ
thể của mỗi cán bộ có thẩm quyền xử phạt trong các cơ quan này.
Cần lưu ý rằng mức phạt tiền mà pháp luật quy định cho những người có thẩm
quyền xử phạt như trên là mức phạt cho một hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên trong các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được ban hành trước Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 điều này không được quy định rõ ràng. Vì vậy trong nhiều trường hợp đã xảy ra nhưng tranh luận xung quanh trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đồng thời nhiều vi phạm hành chính một lúc và mức phạt tiền tổng hợp đối với các cá nhân, tổ chức này vượt quá mức mà pháp luật quy định cho thẩm quyền của người xử phạt. Về nguyên tắc, nếu tất cả các vi phạm đó đều thuộc thẩm quyền xử phạt của người có thẩm quyền thì dù mức phạt tổng hợp có lớn hơn mức quy định cho thẩm quyền của người xử phạt, vụ việc đó vẫn thuộc thẩm quyền xử phạt của người này. Trường hợp nếu có một vi phạm hành chính mà
Thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính là những vấn đề rất quan trọng được quy định cụ thể trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 (và Pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement