Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhlatinhyeu0505
#748998 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng
2
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng.
Nội dung của quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng bao gồm các nghĩa vụ và
quyền về nhân thân và các nghĩa vụ và quyền về tài sản. Quyền và nghĩa vụ
về tài sản giữa vợ và chồng bao gồm: quyền sở hữu tài sản, quyền và nghĩa
vụ cấp dưỡng và quyền thừa kế. Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm
2000 quy định vợ, chồng có quyền sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu
chung hợp nhất và vợ, chồng có quyền sở hữu đối với tài sản riêng. Vậy cơ
sở lí luận và thực tiễn của việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên
vợ, chồng như thế nào?
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Lí luận về việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồng
1. Việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ chồng trong lịch
sử pháp luật nước ta
Lịch sử Việt Nam gắn liền với chế độ phong kiến tập quyền kéo dài hàng
nghìn năm, luật pháp chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng triết học Nho giáo,
Phật giáo… với quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “tam tòng tứ đức”, “ngũ
luân”… Bên cạnh đó, luật pháp về hôn nhân và gia đình có liên quan nhiều
đến phong tục tập quán và đạo đức, rất nhiều điều luật được bắt rễ từ phong
tục tập quán của Việt Nam và đi sâu vào tiềm thức, thành thói quen ứng xử
trong nhân dân. Cho đến trước khi Cách mạng tháng Tám thành công thì ở
Việt Nam vẫn chưa có văn bản luật nào quy định một cách cụ thể và rõ ràng
về quyền có tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng. Nếu có đề cập đến tài sản
riêng của vợ, chồng thì cũng chỉ nói qua chứ không chỉ rõ căn cứ xác định
Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Nội dung của quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng bao gồm các nghĩa vụ và quyền về nhân thân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement