Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pexinh_dkny.hn1102
#748888 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập tình huống về chia tài sảm chung trong thời kỳ hôn nhân
2
Quan hệ mua bán hàng hóa đươc xác lập và thực hiện trên cơ sở
thuận mua,vừa bán, tức là trên cơ sở thống nhất ý chí của các
bên.Sự thống nhất ý chí ( hay còn gọi là sự thỏa thuận ) đó được
gọi là hợp đồng mua bán hàng hóa.Hợp đồng mua bán hành hóa
có bản chất của hợp đồng mua bán nói chung. Đó là sự thỏa thuận
của các bên nhằm xác lập,thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và
nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. Dù là mua bán tài sản trong dân
sự hay mua bán hàng hóa trong thương mại thì bản chất của nó
cũng không có gì đổi khác mà vẫn có nội dung là: người bán phải
giao đối tượng được bán và quyền sở hữu đối tượng đó cho người
mua và nhận tiền,còn người mua thì nhận đối tượng được mua và
trả tiền.Luật thương mại năm 2005 không đưa ra định nghĩa về
hợp đồng mua bán hàng hóa,nhưng chúng ta có thể xác định hợp
đồng mua bán hàng hóa trong thương mại dựa vào quy định của
Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán tài sản.Từ đó cho thấy hợp
đồng mua bán tài sản trong thương mại là một dạng cụ thể của
hợp đồng mua bán tài sản.Một hợp đồng mua bán có thể là thỏa
thuận về việc mua bán hàng hóa ở hiện tại hoặc mua bán hàng hóa
sẽ có ở một thời điểm nào đó trong tương lai.Bất cứ khi nào một
người mua hàng hóa bằng tiền hoặc phương thức thanh toán khác
và nhận quyền sở hữu hàng hóa thì khi đó hình thành nên quan hệ
hợp đồng mua bán hàng hóa.

A và B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung là 500 triệu đồng, đã thoả thuận bằng văn bản chia tài sản chung để A kinh doanh riêng để tránh rủi ro cho gia đìn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement