Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhkiethoalan
#748887 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: quyền tự định đoạt tài sản riêng của một bên vợ, chồng
Trong điều kiện kinh tế- xã hội hiện nay, vợ, chồng với tư cách là công dân,
những tài sản của vợ, chồng có được từ trước khi kết hôn hoặc được thừa kế
riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; xét về mặt bản chất kinh tế và pháp
lý thì những tài sản đó thuộc tài sản riêng của vợ, chồng. Mặt khác việc thực
hiện và áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 ghi nhận quyền sở hữu
riêng của với, chồng ở nước ta sau hơn mười năm đã tạo ra được trong nhân dân
sự nhận thức và ý thức tôn trọng tài sản chung của vợ, chồng. Vì vậy, khoản 1
điều 32 Luật hôn nhân và gia đình 2000 ghi nhận: “ Vợ, chồng có quyền có tài
sản riêng”. Đồng thời, luật cũng quy định cụ thể về cách xác định tài sản riêng
của vợ, chồng; quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng khi thực hiện quyền sở hữu tài
sản riêng của vợ, chồng.
1.2. Căn cứ xác định tài sản riêng của vợ, chồng.
Theo khoản 1 điều 32 luật hôn nhân và gia đình 2000 đã quy định: “1. Vợ,
chồng có quyền có tài sản riêng.
Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà vợ, chồng có trước khi kết hôn;
tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài
sảnđược chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 điều 29, điều 30 của
luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.”
So với quy định tại điều 16 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, thì điều 32
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định cụ thể và có những quy định
“mới” về căn cứ xác lập tài sản của vợ, chồng dựa vào thời điểm trước khi kết
hôn, dựa vào sự định đoạt của chủ sở hữu tài sản đã chuyển dịch tài sản của mình
cho mỗi bên vợ, chồng và dựa trên sự kiện chia tài sản chung của vợ, chồng
trong thời kỳ hôn nhân.
1.2.1. Tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản có được trước khi kết hôn.
Trước khi kết hôn, các tài sản do vợ, chồng làm ra, thu nhập do lao động,
hoạt động sản xuất kinh doanh và các thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng đều
thuộc quyền sở hữu của mối bên vợ chồng. Với tư cách là một công dân, vợ,
Ngày nay quan hệ tài sản là một quan hệ rất quan trọng trong cuộc sống của gia đình, có thể nói hầu hết các quan hệ mâu thuẫn trong gia đình phát sinh là do qua
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement