Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanhuy318
#748885 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: các quy dịnh về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Nguyễn Văn Dương – MSSV : HS33B027 Lớp HS33B1 - 3
Bài tập học kỳ. Môn: Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam
2
NỘI DUNG
I. Nhận thức chung về thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án nhân
dân các cấp.
1. Khái niệm và căn cứ quy định thẩm quyền xét xử của tòa án.
Trong thực tiễn lập pháp hiện nay đã đưa ra khái niệm khá chính xác về
thẩm quyền xét xử. Theo quy định tại Điều 127 Hiến Pháp 1992 và Điều 1 Luật
tổ chức TAND năm 2002: “TAND Tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương.
Các Tòa án quân sự và Tòa án khác do luật định là cơ quan xét xử của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Quyền xét xử thuộc về Tòa án được hiểu
là thẩm quyền xét xử.
Khi xác định thẩm quyền xét xử sơ thẩm của một vụ án, cần phải xác định
đồng thời ba nhóm dấu hiệu là: Những dấu hiệu thể hiện tính nghiêm trọng,
phức tạp của tội phạm hoặc vụ án, những dấu hiệu về không gian, thời gian thực
hiện tội phạm, những dấu hiệu liên quan đến người phạm tội. Chỉ trên cơ sở
xem xét kỹ lưỡng từng nhóm dấu hiệu mới có thể xác định thẩm quyền xét xử
được chính xác. Vậy thẩm quyền xét xử sơ thẩm về hình sự là: “Quyền của Tòa
án được xét xử vụ án hình sự do pháp luật TTHS quy định dựa trên cơ sở dấu
hiệu về tính nghiêm trọng của tội phạm, được thực hiện tính phức tạp của vụ án,
địa điểm xẩy ra tội phạm và đặc điểm nhân thân của người phạm tội”.
Căn cứ quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Toàn án cần phải dựa vào
các căn cứ sau:
 Đường lối chính sách của Đảng;
 Nguyền tăc cơ bản của luật tố tụng hính sự;
 Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội;
 Tính nghiêm trọng, phức tạp của tội phạm;
 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thẩm phán cũng như điều tra viên,
kiểm sát viên;
 Biên chế và cơ sở vật chất;
 Tình hình phạm tội và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm…
Quy định thẩm quyền xét xử của Tòa án trong lĩnh vực hình sự ở mỗi quốc
gia khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố: hệ thống pháp luật, cách thức tổ chức
Để tiến hành xét xử sơ thẩm chúng ta nhất thiết phải xác định được thẩm quyền xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự. Việc xác định đúng thẩm quyền xét xử chẳng những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement