Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By caheotv
#748863 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích chế định Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật hiện hành
2
A. Lời mở đầu
Các chế định của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam là
một đề tài có phạm vi nghiên cứu tương đối rộng. Chế định chủ tịch nước
sẽ cung cấp cho chúng ta một số kiến thức cơ bản khi muốn tìm hiểu về
phương thức thành lập, tổ chức và hoạt động cùng với những quan hệ
được thiết lập giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Nguyên thủ quốc
gia- người đứng đầu nhà nước là một thiết chế quan trọng trong bộ máy
nhà nước. Trong cơ chế nhà nước Việt Nam cho đến nay, chế định Chủ
tịch nước được thiết lập hoàn chỉnh, vừa tiếp thu những ưu điểm của mô
hình lần trước, vừa giữ được sự gắn bó giữa Quốc hội và Ủy ban thường
vụ Quốc hội và Chủ tịch nước thông qua việc thực hiện các chức năng
nguyên thủ quốc gia, vừa đảm bảo sự phân công, phối hợp giữa các cơ
cấu trong bộ máy nhà nước.
Nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí, tính chất cũng như nhiệm vụ,
quyền hạn của Chủ tịch nước, em xin lựa chon đề tài: “Phân tích chế
định Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật hiện hành”.
B. Nội dung
I. Nguồn gốc và lịch sử hình thành chế định Chủ tịch nước trong
lịch sử lập Hiến Việt Nam
.
1. Nguồn gốc
Về mặt bản chất, nguyên thủ quốc gia là một chế định thuần tuý
của bộ máy Nhà nước tư sản. Trong bộ máy đó có sự xuất hiện của một
thể chế mới, đó là thể chế nguyên thủ quốc gia. Như vậy, về cơ bản thiết
chế nguyên thủ quốc gia của các nước trên thế giới hiện nay đều được
xây dựng dựa trên thiết chế của nhà nước tư sản. Đến nhà nước xã hội
chủ nghĩa (XHCN), một số nước do truyền thống lịch sử của mình, còn
Các chế định của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam là một đề tài có phạm vi nghiên cứu tương đối rộng. Chế định chủ tịch nước sẽ cung cấp cho chúng ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement