Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Koen
#748843 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này
2
B. NỘI DUNG
I. LY LUÂN VÊ CAC QUY ĐINH CHUNG CUA BÔ LUÂT TÔ
TUNG HINH SƯ VÊ THU TUC TÔ TUNG TAI PHIÊN TOA SƠ THÂM.
Phiên tòa sơ thẩm phải được xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục. Thành phần
của Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có một Thẩm phán và hai Hội thẩm; trong
trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử có thể
gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm…
1. Xet xư trưc tiêp, băng lơi noi va liên tuc.
Dưa vao khoan 1 Điêu 184 BLTTHS năm 2003 thi tòa án phải trực tiếp xác
định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe ý kiến của bị cáo, người bị
hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người làm chứng, người giám
định, xem xét vật chứng và nghe ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, người
bảo vệ quyền lợi của đương sự.
Đây la quy đinh quan trong trong qua trinh xet xư sơ thâm, vi chi khi Hôi
đông xet xư trưc tiêp tiên hanh cac hoat đông tô tung tai phiên toa mơi co thê
đam bao cho qua trinh xet xư vu an đươc chinh xac, khach quan. Viêc xet xư trưc
tiêp cua toa an đôi vơi nhưng ngươi co liên quan trong vu an, nhưng ngươi co
măt tai phiên toa se tao cho Hôi đông xet xư sư đôi chiêu, so sanh lơi khai… đê
co quyêt đinh đung đăn nhât.
Đê bao đam tinh liên mach cua qua trinh tô tung môt vu an hinh sư thi viêc
tiên hanh xet xư cua toa an cân phai đươc tiên hanh liên tuc. Đê Hôi đông xet xư
tâp trung tư tương môt cach xuyên suôt vao vu an va nhưng ngươi tham dư dê
theo doi viêc xet xư.
Như vây, viêc xet xư cân đươc tiên hanh liên tuc tư khi khai mac phiên toa
cho đên khi tuyên an trư: thoi gian nghi (nghi qua đêm, ngay chu nhât, ngay lê,
nghi vi li do khach quan khac). Thơi gian nghi an cung la thơi gian Toa an lam
Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn của tố tụng hình sự trong đó tòa án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải quyết vụ án, ra bản án, quyết định tố tụng t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement