Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By damnha_nt
#748691 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: nguyên nhân điều kiện áp dụng tập quán vào giải quyết tranh chấp dân sự của các chủ thể
2
Tập quán được định nghĩa là những quy tắc xử sự được một cộng đồng
dân cư thừa nhận như là một chuẩn mực ứng xử và được áp dụng để giải quyết
cho các tranh chấp dân sự phát sinh
1
. Việt Nam là một đất nước có đặc trưng địa
lý là lãnh thổ nằm trên một vùng đất trải dài với 54 dân tộc nên sẽ có rất nhiều
đặc trưng riêng, sự khác biệt của từng dân tộc nảy sinh từ quá trình sinh sống,
lao động sản xuất. Các nhà làm luật đã dự liệu và quy định những điều kiện để
áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp dân sự như sau:
- Thứ nhất, quan hệ xã hội phát sinh tranh chấp cần giải quyết phải thuộc đối
tượng điều chỉnh của luật dân sự. Đây chính là yếu tố điều kiện cần của việc áp
dụng bởi nếu như quan hệ xã hội phát sinh tranh chấp mà thuộc đối tượng điều
chỉnh của ngành luật khác thì tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi chính ngành luật
đó chứ không cần áp dụng tập quán vào giải quyết nữa.
- Thứ hai, hiện chưa có quy phạm pháp luật dân sự trực tiếp điều chỉnh quan hệ
xã hội phát sinh tranh chấp đó.
- Thứ ba, việc áp dụng phong tục tập quán chỉ được đặt ra khi pháp luật chưa quy
định và các bên tham gia giao dịch không thỏa thuận. Đây là điều kiện được thể
hiện rõ trong văn bản quy phạm pháp luật dân sự tại điều 3 Bộ luật dân sự. Rõ
ràng, việc áp dụng quy phạm pháp luật dân sự để xử lý tranh chấp được ưu tiên
hàng đầu, sau đó là trường hợp bất khả kháng thì mới áp dụng tập quán.
- Thứ tư, có tập quán có thể vận dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh.
- Thứ năm, tập quán không được trái với các nguyên tắc chung của pháp luật
được quy định trong Bộ luật dân sự. Bởi nếu tập quán đó trái với nguyên tắc
chung quy định trong Bộ luật dân sự thì việc áp dụng tập quán để xử lý sẽ không
1
Trang 38 giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1 – nhà xuất bản giáo dục
Tranh chấp dân sự xảy ra trong thực tiễn cuộc sống hết sức đa dạng và phức tạp, quy phạm pháp luật dân sự vì nhiều lý do nên không thể điều chỉnh hết mọi vấn đề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement