Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congai_kokieu_kodangiu_01
#748643 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Nội dung pháp lý cơ bản về đấu giá
Bài tập học kỳ - Luật thương mại 2
Đoàn Thị Thu Hiền - 341219
2
B.NỘI DUNG
1. Khái niệm đấu giá hàng hóa
1.1. Định nghĩa đấu giá hàng hóa
Điều 185 Luật thương mại (LTM) đã đưa ra định nghĩa về đấu giá hàng
hóa như sau :
“Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự
mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công
khai để chọn người mua trả giá cao nhất.”
1.2. Bản chất đấu giá hàng hóa
Đấu giá hàng hóa là phương thức bán hàng đặc biệt, quan hệ này có bản
chất kinh tế và bản chất pháp lí :
1.2.1. Bản chất kinh tế
Đấu giá là phương thức để bên bán hàng xác định bên mua hàng hóa :
khi cầu về hàng hóa lớn hơn cung thì thị trường thuộc về người bán và người
bán được quyền lựa chọn người mua.
Một cuộc đấu giá là phương pháp xác định giá trị của món hàng chưa
biết giá hoặc giá trị thường thay đổi. Trong một số trường hợp, có thể tồn tại
một mức giá tối thiểu hay còn gọi là giá sàn; nếu sự ra giá không đạt đến
được giá sàn, món hàng sẽ không được bán (nhưng người đưa món hàng ra
đấu giá vẫn phải trả phí cho nơi người phụ trách việc bán đấu giá).
1.2.2. Bản chất pháp lí
Đấu giá hàng hóa là một hành vi pháp lí, do sự khác nhau về chủ thể,
mục đích mà đấu giá hàng hóa có thể là một hành vi dân sự thông thường
hoặc trở thành một hoạt động thương mại độc lập của thương nhân.
Đối tượng của bán đấu giá là hàng hóa thương mại được phép lưu thông.
Quan hệ đấu giá được xác lập dưới những hình thức pháp lí nhất định.

Việc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên
Kinh tế ngày càng phát triển, kèm theo đó là các hoạt động thương mại nhằm thực hiện hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa các thương nhân thông qua hoạt độn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement