Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Celsus
#748640 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005
2
Điều 173 quy định, quyền sở hữu bao gồm các quyền chiếm hữu, sử
dụng và định đoạt tài sản của chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật. Chủ
sở hữu là cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác có đủ ba quyền trên.
Điều 174 đến Điều 177 của Bộ luật dân sự năm 1995 nêu lên khái quát
các nguyên tắc pháp lý cơ bản đối với quyền sở hữu.
Về đối tượng của quyền sở hữu – tài sản, được quy định tại Điều 172 :
Tài sản có thể là vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền
tài sản. Mỗi loại tài sản nói ở trên đều có bản chất, tính năng sử dụng và giá
trị kinh tế khác nhau cho nên cac hành vi mà chủ sở hữu được thực hiện đối
với các tài sản đó cũng khác nhau. Sự phân biệt về các loại tài sản được quy
định trong Bộ luật dân sự năm 1995 từ Điều 181 đến Điều 187.
Nội dung của quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 được hiểu là
toàn bộ các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
cũng như các quyền của người khác không phải là chủ sở hữu đối với chính
tài sản đó; được trình bày trong các quy định từ Điều 189 đến Điều 204,
ngoài ra cần tham khảo thêm chương VII “ Những quy định khác về quyền
sở hữu” (từ Điều 267 đến 284). Nội dung của quyền sở hữu bao gồm : quyền
chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.
- Quyền chiếm hữu được quy định từ Điều 189 đến Điều 197: quyền
chiếm hữu của chủ sở hữu giữ một vai trò rất quan trọng trong các quyền
của chủ sở hữu vì nó tạo ra điều kiện khách quan để người đó thực hiện vai
trò làm chủ, chế ngự tài sản, không những chỉ đối với tài sản hiện có mà còn
tạo ra khả năng kiểm soát đối với hoa lợi, lợi tức từ nó sinh ra.
- Quyền sử dụng của chủ sở hữu được quy định trong Bộ luật dân sự
năm 1995 từ Điều 198 đến Điều 200 : là các quyền được khai thác công
dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản của mình.
Trải qua những năm đổi mới, hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng phát triển, nhiều văn bản pháp luật được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement