Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhyeuem_boanhbaothe_vl
#748637 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

A. LỜI MỞ ĐẦU
Trong kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII vừa qua, vấn đề khiếu nại, tố cáo được đề cập đến như một vấn đề vô cùng nổi cộm và bức thiết. Quốc hội đã cho ý kiển về dự thảo luật khiếu nại, tố cáo và tách hai luật này thành Luật khiếu nại và Luật Tố cáo. Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật tố cáo, các vấn đề như quy định chủ thể quyền tố cáo; Các hình thức tố cáo và các quy định bảo vệ người tố cáo là những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận và đóng góp ý kiếnệ Tại sao Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo lại được quan tâm đến vậy, lý do chính là vì vai trò quan trọng của hoạt động này trong bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bài viết của em nội dung chính chính là xoay quanh vấn đề này : vai trò của khiếu nại, tổ cáo và giải quyết khiếu nại, tổ cáo đổi với việc bảo đảm pháp chế trong quản lỉ hành chỉnh nhà nước.
Bẳ NÔI DUNG

ỊỆ Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nướcỆ
Pháp chế là một phạm trù rộng lớn, không chỉ chứa đựng nội dung pháp luật mà còn chứa đựng những nội dung chính trị, xã hội, con người. Nói đến pháp chế ừong quản lí hành chính nhà nước là nhấn mạnh đến trật tự pháp luật nhằm bảo vệ và phát ừiển quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và duy trì địa vị pháp lí hành chính của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội.
Nội dung cơ bản nhất của pháp chế là : sự ừiệt để tôn trọng pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Vì vậy, bảo đảm pháp chế chính là phải củng cố việc xây dựng cơ chế, phương tiện, phương pháp và cách thức nhằm làm cho pháp luật được thực hiện hiệu quả trong thực tế, đem lại lợi ích cho Nhà nước, cho xã hội và cho người lao độngệ
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức pháp lý do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dânệ
Một ừong những quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo pháp chế chính là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định trong Điều 74 Hiến pháp năm 1992 :
“ Công dân có quyền khiếu nại, quyền tổ cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm frái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tể, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hay bất cứ cá nhân nào.
Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong
thời hạn pháp luật quy định.
ft
Tĩ. Khiếu nai, tố cáo và hoat đông giải quvết khiếu nai, tố cáọặ lề Khiếu nại, tố cáo a. Khiếu nại
Dưới góc độ pháp lý thì khiếu nại là : “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức, hay cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi cỏ căn cứ cho rằng quyết định hay hành vi đỏ là fráipháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” (khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại tố cáo 1998, sửa đổi bổ sung năm 2005).
Như vậy : khiếu nại là đề nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính hay hành vi hành chính hay là đề nghị của cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp của quyết định kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức hay người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đề nghị này xuất phát từ nhận thức chủ quan của người khiếu nại khi họ cho rằng quyền và lợi ích chính đáng của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ có thể kết luận là có sự vi phạm hay không sau khi đã xem xét một cách khách quan và thận trọng nội dung vụ việc cùng những tài liệu và chứng cứ có liên quanệ
Quyền khiếu nại của công dân xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Theo Khoản 3 Điều 2 Luật khiếu nại, tố cáo, chủ thể của việc khiếu nại bao gồm công dân, cơ quan, tổ chức hay cán bộ, công chức. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng được quyền khiếu nại, tuy nhiên công dân Việt Nam là chủ thể sử dụng quyền khiếu nại thường xuyên và tích cực nhất. Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ và phải tự mình thực hiện quyền khiếu nại. Quá trình các chủ thể thực hiện quyền khiếu nại chính là quá ừình cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền các tài liệu, chứng cứ về sự vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từ phía cơ quan và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.
về đối tượng của khiếu nại, theo Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2005 bao gồm: quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#753245
LoanZjk đã viết:Cho mình link down bài này nhé ^^Bạn download tại link này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement