Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dieulinh060986
#748635 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Pháp luật về tài sản riêng và xác định tài sản riêng trong quan hệ giữa vợ và chồng
2
2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản
chung.”
Luật hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng là
phù hợp với chế định quyền sở hữu riêng về tài sản của công dân đã được hiếp
pháp thừa nhận. Tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì vợ hoặc chồng có quyền
chiếm hữu, sử dụng, định đoạt độc lập không phụ thuộc vào ý chí của người
kia.(Khoản 1 Điều 33). Vợ, chồng tự quản lí tài sản riêng của mình, trong trường
hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không uỷ
quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó (khoản 2,
Điều 33). Và nghĩa vụ về tài sản riêng của mỗi người được thanh toán từ tài sản
riêng của người đó(khoản 3 điều 33).
Nhưng trong việc sử dụng tài sản riêng, Luật hôn nhân và gia đình quy định
vợ, chồng có quyền sử dụng tài sản riêng của mình. Tuy nhiên, trong thời kì hôn
nhân có những trường hợp xảy ra thì việc định đoạt tài sản riêng sẽ bị hạn chế.
2. Cơ sở pháp lí của quyết định hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của
vợ hoặc chồng:
Trong thời kì hôn nhân, tuy luật hôn nhân và gia đình có quy định vợ chồng
có quyền định đoạt tài sản riêng của mình nhưng trong một số trường hợp quyền
này bị hạn chế như: vợ chồng chung sống mà tài sản chung của hai người không
đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì tài sản riêng của mỗi người có
thể bắt buộc phải đưa vào sử dụng; hoặc hoa lợi, lợi tức phát sinh khi sử dụng tài
sản riêng của vợ hoặc chồng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định
đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Việc hạn chế
quyền định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng được quy định rõ tại khoản 4 và
khoản 5 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:
Hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực quan trọng cần được Nhà nước cũng như toàn xã hội quan tâm hàng đầu bởi gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement