Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoahongcogai686
#748631 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam
đột pháp luật về điều kiện kết hôn. Vậy pháp luật Việt Nam giải quyết xung
đột pháp luật về điều kiện kết hôn như thế nào?
Để điều chỉnh kịp thời vấn đề này, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản
pháp luật có các quy phạm xác định điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài
như: Bộ luật dân sự 2005, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000;
Nghị định số 68/2002/NĐ - CP, 69/2002/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành
một số điều về quan hệ hôn nhân - gia đình có yếu tố nước ngoài của luật
hôn nhân - gia đình; Thông tư 07/2002/ TT - BTP ngày 16 - 12 - 2002 về
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 68/2002/ NĐ - CP. Cụ thể,
theo khoản 1 Điều 103 Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Điều 10 Nghị định
số 68/NĐ - CP thì: Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước
ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn,
nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của
Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo quy định tại Điều 9 và
Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về điều kiện kết hôn và các
trường hợp cấm kết hôn. Như vậy, nguyên tắc cơ bản để giải quyết xung đột
pháp luật về điều kiện kết hôn là nguyên tắc luật quốc tịch của các bên
đương sự.
Thực trạng kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam: Từ năm 1995 đến
năm 2002, các quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt Nam với người nước
ngoài gia tăng nhanh chóng và phân thành 2 nhóm như sau:
- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Việt Nam ở nước ngoài
chiếm khoảng 45% tổng số, trong đó chủ yếu là với Việt kiều cư trú tại Hoa
Trong quá trình hội nhập quốc thế hiện nay, pháp luật Việt Nam không thể tránh khỏi xung đột pháp luật với các hệ thống pháp luật khác trên thế giới. Một trong
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online