Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Patamon
#748601 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2
2.Cơ sở thực tiễn.
Quốc hội nước ta đại diện cho ý chí, lợi ích của nhân dân lao động dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một tổ chức chính quyền thể hiện rõ tính chất đại diện và tính chất quần chúng. Các đại biểu Quốc hội là những công dân, nông dân, trí thức và những người lao động ưu tú thuộc mọi dân tộc trong cả nước được nhân dân tín nhiệm bầu ra và chịu trách nhiệm trước quần chúng nhân dân, họ có mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nắm vững tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
3.Quốc hội_ Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3.1. Nguồn gốc quyền lực.
Quốc hội là cơ quan duy nhất do nhân dân toàn quyền trực tiếp bầu ra
chính cách thức này là cơ sở của thẩm quyền tối cao của Quốc hội trong bộ máy nhà nước. Trong hệ thống các cơ quan nhà nước, trừ Quốc hội, không có cơ quan nào được nhân dân toàn quốc bầu ra trực tiếp. Hội đồng nhân dân các cấp cũng do nhân dân trực tiếp bầu ra, nhưng đó là do nhân dân địa phương sống trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trực thuộc hội đồng với số lượng cử tri ít hơn. Cho nên Hội đồng nhân dân chỉ được gọi là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, chứ không thể là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất như Quốc hội.
Quốc hội do nhân dân cả nước trực tiếp bầu ra. Nhân dân trao quyền cho
Quốc hội. Quốc hội thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của nhân dân. Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định: “…nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân”. Mọi quyền lực của Quốc hội đều xuất phát từ quyền lực nhân dân, do nhân dân giao cho. Những vấn đề quan trọng của trước khi Quốc hội thảo luận và thông qua phải được đưa ra trưng cầu ý dân. Quốc hội biểu hiện tập trung ý chí và quyền lực của nhân dân trong phạm vi toàn quốc. Nhân dân cả nước thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, hình thành nên Quốc hội và Quốc hội sẽ thay mặt nhân dân thành lập nên các cơ quan khác, bầu ra những người lãnh đạo của các cơ quan đó, Quốc hội thay mặt nhân dân cả nước thực hiện các quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Khi Quốc hội thực hiện quyền lực của mình tức là thực hiện quyền lực của nhân dân. Nhân dân trao Quyền cho quốc hội.
Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với mục đích xây
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement