Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Katano_Fatthai
#748548 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thẩm quyền Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Bài tập học kỳ Môn Luật tố tụng hình sự Việt Nam
2
Việc quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án cần phải dựa
vào các căn cứ sau:
- Đường lối chính sách của Đảng.
- Nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự.
- Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.
- Tính nghiêm trọng, phức tạp của tội phạm.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thẩm phán cũng như điều tra
viên, kiểm sát viên.
- Biên chế và cơ sở vật chất.
- Tình hình phạm tội và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
B. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án
theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự:
1. Thẩm quyền xét xử theo sự việc:
Thẩm quyền xét xử theo sự việc là sự phân định thẩm quyền xét xử
giữa Tòa án các cấp với nhau căn cứ vào tính chất của tội phạm.
a. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu
vực:
Thẩm quyền này được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 170 BLTTHS
năm 2003. Nếu thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân
sự khu vực được quy định một cách hợp lý và chặt chẽ thì phần lớn các tội
phạm xảy ra sẽ được xử lý kịp thời, phát huy được tác dụng giáo dục răn đe
và góp phần bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội. Cụ thể như sau:
“Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ
thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm
nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau đây :
Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là là một giai đoạn của tố tụng hình sự, trong đó Tòa án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải quyết vụ án, ra bản án, quyết định t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement