Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By o0denias0o
#748525 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Cách thức yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong bảo lãnh ngân hàngl
Bảo lãnh là một dạng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, xuất hiện vào
những năm 60 của thế kỷ 20 trong thị trường nội địa nước Mỹ và đến những
năm 70 bắt đầu được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Kể từ
đó đên nay, với khả năng ứng dụng rộng rãi trong các loại giao dịch (tài
chính, phi tài chính, thương mại, phi thương mại), vị trí bảo lãnh ngân hàng
ngày càng được củng cố một cách chắc chắn ở trong nước và quốc tế, doanh
số bảo lãnh của các ngân hàng trên thế giới gia tăng nhanh chóng.
ở Việt Nam, khi nền kinh tế bắt đầu hội nhập (đầu năm 90), các hoạt
động của ngân hàng cũng đa dạng hơn, trong đó nghiệp vụ bảo lãnh và tái
bảo lãnh cũng ra đời và phát triển. Để tạo điều kiện cho hoạt động bảo lãnh
ngân hàng phát triển, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn
bản pháp lý cho hoạt động này như: QĐ 192/NH-QĐ (17/91992) về bảo
lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài, QĐ 196/NH14 (16/91994) về quy
chế nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, QĐ 283/2000/QĐ-NHNN14 (25/8/2000)
về quy chế bảo lãnh ngân hàng để thay thế các văn bản trước đây.
Nội Dung
I.
Tổng quan về hoạt động bảo lãnh ngân hàng
1. khái niệm bảo lãnh ngân hàng
.
Trong pháp luật dân sự ở nước ta, khái niệm bảo lãnh được nêu trong điều
366 của Bộ luật dân sự: “ Bảo lãnh là việc người thứ ba (người bảo lãnh )
cam kết với bên có quyền (người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay
cho bên có nghiã vụ (người được bảo lãnh), nếu khi đến hạn mà người được
bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ….”
Bảo lãnh là một dạng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, xuất hiện vào những năm 60 của thế kỷ 20 trong thị trường nội địa nước Mỹ và đến những năm 70 bắt đầu được sử
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement