Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By timthuytinh_89
#748508 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: VẤN ĐỀ THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
2
chưa kết hôn hay chia tài sản của hai người đã li hôn đều không thể coi là chiatài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân.Việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân chỉ có thể thực hiện khitồn tại khối tài sản chung vì nếu khối tài sản chung không thể tồn tại thìkhông có đối tượng để chia. Tuy nhiên một số trường hợp cũng có thể chiavới khối tài sản chung chưa thuộc sở hữu của vợ chồng trong hiện tại nhưngsẽ phát sinh trong tương lai
3
.
Việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân không làm chấm dứthoàn toàn sở hữu chung của vợ chồng vì việc chia tài sản chung này khôngchỉ đơn thuần như việc chia tài sản chung thuộc các hình thức sở hữu chungnhư qui định của Bộ luật Dân sự
4
, khối tài sản chung vẫn có thể còn tồn tại
hoặc vẫn có thể xuất hiện (trong trường hợp không chia hết hoặc sau khi chialại được thừa kế chung, tặng cho chung, hay vợ chồng khôi phục chế độ tàisản chung...)
3
Sẽ làm rõ điều này ở các phần sau.
4
T h e o đ i ề u 2 2 6 Bộ l u ậ t D ân s ự n ă m 2 0 0 5 vi ệ c c h i a t à i s ả n c h u n g l à mộ t t r
o n g s ố c á cc ă n c ứ l àm chấ m d ứ t s ở h ữ u c h u n g.- 7 -Việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân hoàn toàn không làm ảnhhưởng tới quan hệ nhân thân của vợ chồng. Sau khi chia tài sản chung, quanhệ vợ chồng vẫn tồn tại trước pháp luật, do đó vẫn tồn tại mọi quyền và nghĩavụ của vợ chồng như chung thủy yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, tôntrọng giữ gìn danh dự, nhân phẩm uy tín cho nhau, tôn trọng tự do tín ngưỡngtôn giáo của nhau … điều này khác hẳn với chế định li thân ở một số nước.1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc chia tài sản chung trong thời kì hônnhânViệc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân là một giải pháp để loạibỏ các mâu thuẫn giữa vợ chồng trong quản lí, sử dụng, định đoạt tài sản. Tàisản chung của vợ chồng theo qui định pháp luật phải được quản lí theo sựnhất trí của hai người, định đoạt theo sự thỏa thuận của hai người mà haingười thì không phải bao giờ cũng có thể nhất trí về cách quản lí của nhau,bằng lòng về cách định đoạt tài sản của nhau và như thế thì chắc chắn sẽ cómâu thuẫn phát sinh, mâu thuẫn đó khiến cho việc dịch chuyển tài sản bịchậm lại, có khi bị ngừng lại gây bất lợi cho kinh tế gia đình. Còn việc địnhđoạt tài sản thuộc sở hữu cá nhân thì không cần có sự nhất trí, sự bằng lòngcủa nhau, chính vì vậy mà việc chia tài sản chung sẽ là một giải pháp để loạibỏ các mâu thuẫn trong quản lí, sử dụng và định đoạt tài sản.Việc chia tài sản chung là một giải pháp cho các cặp vợ chồng có tuổi vìlí do nào đó mà có mẫu thuẫn sâu sắc về tình cảm, nhưng lại không dám ratòa li hôn do sợ điều tiếng của dư luận, sợ mất hòa khí gia đình, sợ con cái lobuồn, sợ hàng xóm chê cười. Qui định này tạo điều kiện cho họ được có tàisản riêng để sống độc lập, tránh đối mặt với các mâu thuẫn.
Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng là một vấn. đề ít được bàn tới và cũng ít được qui định cụ thể như thỏa thuận chia tài sản. chung t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement