Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hm848
#748497 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Đánh giá vai trò của Liên hợp quốc trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế
Trên thế giới hiện nay, các quốc gia đang ngày càng chú trọng hơn đến vấn
đề hợp tác cùng phát triển và mối quan hệ giữa cộng đồng các quốc gia ấy. Điều
này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển cũng như vị trí của quốc gia trên
trường quốc tế. Và mối quan hệ của cộng đồng các quốc gia trên thế giới lại
được điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật quốc tế. Có thể định nghĩa luật quốc tế
là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể
khác nhau của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và
bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ
thế đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Đó là những nguyên tắc và quy
phạp áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế
của từng quốc gia khi thiệt lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với
nhau.
Pháp luật quốc tế đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển: Luật quốc tế cổ đại,
luật quốc tế trung đại, luật quốc tế cận đại, luật quốc tế hiện đại. Trong đó không
thể không nhắc đến vai trò to lớn của Liên hợp quốc đối với việc xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế.
Liên Hợp Quốc (hay Liên Hiệp Quốc) là một tổ chức quốc tế được thành
lập từ sau thế chiến thứ II. Từ con số 51 quốc gia thành viên vào năm 1951, hiện
nay, Liên Hiệp Quốc có 192 thành viên, bao gồm phần lớn các quốc gia có chủ
quyền trên Trái Đất. Với mục đích thành lập của mình, Liên hợp quốc đã góp
một phần rất lớn trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế
và đặc biệt là trong lĩnh vực hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối
quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
Theo hiến chương Liên hợp quốc thì tổ chức này gồm 6 cơ quan chính gồm: Đại
hội đồng (ĐHĐ), Hội đồng Bảo an (HĐBA), Hội đồng Kinh tế và Xã hội
(ECOSOC), Hội đồng Quản thác (chính thức chấm dứt hoạt động theo quyết
định của Hội nghị thượng đỉnh năm 2005), Tòa án quốc tế và Ban Thư ký. Ngoài
ra, một số tổ chức tiến hành quản lý các cơ quan của Hệ thống Liên Hiệp Quốc,
Trên thế giới hiện nay, các quốc gia đang ngày càng chú trọng hơn đến vấn đề hợp tác cùng phát triển và mối quan hệ giữa cộng đồng các quốc gia ấy. Điều này có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement