Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xuanlove_93
#748495 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: một số luận cứ khẳng định vai trò của tập quán quốc tế trong quá trình điều chỉnh các quan hệ pháp luật quốc tế
2
nhận giá trị pháp lý của chúng nhằm điều chỉnh các quan hệ quốc tế, đó là các tập quán quốc tế.
1. Về điều ước quốc tế
Trong khoa học luật quốc tế, thuật ngữ điều ước quốc tế được sử dụng phổ cập để chỉ
loại nguồn thành viên của luật quốc tế, được hình thành theo trình tự, thủ tục xác định, với nội dung bao gồm các nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế, nhằm ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý giữa các chủ thể luật quốc tế khi tham gia quan hệ pháp luật quốc tế. Về phương diện lý luận và pháp lý quốc tế, thuật ngữ điều ước quốc tế được tiếp cận với tính chất là sự khái quát hóa về một trong những hình thức pháp lý thành văn của luật quốc tế (nguồn pháp lý), có giá trị là công cụ pháp lý điều chỉnh các quan hệ hợp tác quốc tế giữa các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế.
2. Về tập quán quốc tế
Những quy tắc xử sự được hình thành từ lâu trong các quan hệ quốc tế được các quốc
gia, các tổ chức phi chính phủ, các pháp nhân, các công dân của nhiều quốc gia khác nhau tôn trọng chấp hành mặc dầu những quy tắc đó chưa được chính thức quy định trong luật pháp quốc tế. Các tập quán quốc tế được hình thành trước tiên và lâu đời nhất là các tập quán, tập tục về chiến tranh như không giết người thuộc các lực lượng vũ trang đối phương khi họ bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, cho phép nước chủ quản nhận thương binh, bệnh binh của họ trở về nước trong lúc chiến tranh chưa kết thúc. Các tập quán quốc tế hiện còn được giữ lại nhiều là các tập quán về cứu hộ người, phương tiện trên biển. Các tàu thuyền đi lại trên phải biển phải cứu vớt, chăm sóc cho các nạn nhân, tàu thuyền gặp tai nạn trên biển, nước chủ nhà không được bắt giữ mà phải cứu hộ và cung cấp lương thực, nước ngọt để các tàu thuyền lâm nạn trôi giạt vào lãnh thổ của mình trở về nước họ, ... Tập quán quốc tế là một trong những nguồn của luật quốc tế. Nhiều tập quán quốc tế ngày nay đã được thừa nhận và ghi vào các điều ước quốc tế, trong trường hợp này tập quán quốc tế đã trở thành công ước quốc tế như công ước về bảo hộ nạn nhân chiến tranh. Có những nước không tham gia điều ước quốc tế nhưng không phản đối và chấp nhận việc thi hành nó, trong trường hợp này điều ước quốc tế trở thành tập quán quốc tế đối với nước không tham gia công ước.
II/ Vị trí của hai loại nguồn trong quá trình điều chỉnh các quan hệ pháp luật quốc tế
Nguồn của pháp luật được hiểu là nền tảng vật chất xã hội (hay hạ tầng kiến trúc xã hội) mà trên cơ sở đó một hệ thống pháp luật được hình thành, tồn tại và phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement