Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vangtrang_sedoi2001
#748423 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp
2
nhận đ￿ược sự giúp đỡ và ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo để bài viết
đư￿ợc hoàn thiện hơn.
Ch￿ương I
Khái quát chung về Luật doanh nghiệp
I. Sự ra đời luật doanh nghiệp
Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư￿ nhân ra đời vào giai đoạn đầu của
thời kỳ đổi mới (đ￿ược Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990) đã thể hiện
bư￿ớc đột phá, đánh dấu sự thay đổi trong t￿ư duy kinh tế của Đảng và Nhà
nước, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho sự phát triển khu vực kinh tế t￿ư nhân
ở nư￿ớc ta.
Với tính thời sự và tầm quan trọng của công cuộc đổi mới kinh tế mà Đảng
và Nhà nư￿ớc ta đề ra và quan tâm thực hiện, những quy định trong Luật
công ty và Luật Doanh nghiệp t￿ư nhân ban hành tr￿ước đây tỏ ra không
còn thích hợp với nội dung t￿ương ứng của một số Luật khác có liên quan,
đặc biệt là Luật khuyến khích đầu tư￿ trong n￿ước, Bộ luật dân sự, Luật
th￿ương mại…
Ngoài ra, cũng phải kể đến trình độ phát triển về kinh tế xã hội ở n￿ước ta
hiện nay đã đạt đ￿ược mức cao hơn đáng kể so với 10 năm tr￿ước đây.
Chính sự phát triển đó đã tạo ra lý do chủ yếu thúc đẩy việc ban hành Luật
doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư￿
nhân. Luật Doanh nghiệp có phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn, nội dung đầy
đủ bao quát hơn, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý Nhà nư￿ớc và yêu cầu đa
dạng hoá hình thức kinh doanh, thúc đẩy, huy động nội lực phát triển kinh tế
trong giai đoạn mới.
Luật doanh nghiệp đã đ￿ược xây dựng trên cơ sở bám sát các tư￿ t￿ưởng
chỉ đạo sau đây:
sau hơn bốn năm thi hành, Luật doanh nghiệp cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định; nhiều quy định tỏ ra bất hợp lý, cần có những sửa đổi, bổ sung kịp thời
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement