Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhsaobang_qn0
#748422 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp
2
- Dấu hiệu để nhận biết một doanh nghiệp lâm vào tình
trạng phá sản.
- Các thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh
nghiệp.
- Quyền và nghĩa vụ của các đối tượng tham gia tố tụng
phá sản.
- Tài sản phá sản và thứ tự thanh toán tài sản của doanh
nghiệp bị tuyên bố phá sản.
Từ các vấn đề cơ bản trên đây làm cơ sở cho chung ta tư
vấn cho khách hàng liên quan đến các vấn đề về phá sản doanh
nghiệp.
1. Một số điểm để nhận biết doanh nghiệp lâm vào tình
trạng phá sản.
Tại điều 2. Luật phá sản doanh nghiệp có quy định:
"Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp
khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã
áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng
thanh toán nợ đến hạn".
Qua đây chúng ta có thể thấy dấu hiệu cơ bản đầu tiên để
nhận biết doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là:
+ Doanh nghiệp mất khả năng tài chính để thanh toán các
khoản nợ không có bảo đảm đã đến hạn phải thanh toán. Dù đã
bị các chủ nợ yêu cầu thanh toán.
+ Bản thân doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp tài
chính cần thiết mà vẫn không được khôi phục được khả năng
để một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản phải được giải quyết thoả đáng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ nợ, người lao động và cho chính do
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement