Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Virgilio
#748401 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Hoàn cảnh ra đời và sự tác động của nó tới nội dung và tính chất của các bản Hiến pháp Việt Nam
2
hộ của Chính phủ Pháp. khuynh hướng thứ hai của Phan Bội Châu, Phan
Châu Trinh và Nguyễn ái Quốc chủ trương giành độc lập, tự do cho dân
tộc sau đó xây dựng hiến pháp của nhà nước độc lập vì không có độc lập,
tự do thì không thể có hiến pháp thực sự. Đây cũng là khuynh hướng tiến
bộ và đúng đắn nhất. Bằng những hoạt động tích cực Nguyễn ái Quốc đã
cụ thể hoá tư tưởng lập hiến của mình và tư tưởng ấy được thể hiện trong
hiến pháp 1946 – hiến pháp đầu tiên của nước nhà.
1/ Hoàn cảnh ra đời và sự tác động của nó tới nội dung và tính
chất hiến pháp 1946.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà. Một ngày sau đó, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Hồ Chủ
tịch đã đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách, một trong những nhiệm vụ đó là:
“chúng ta phải có một bản hiến pháp dân chủ”.
Ngày 9/11/1946, sau một thời gian dài làm việc, Quốc hội đã thông
qua bản hiến pháp đầu tiên với 240 phiếu thuận, 2 phiếu trống.
Vào thời điểm Quốc hội thông qua hiến pháp, thực dân Pháp đã phản bội
các hiệp định đã kí kết với Chính phủ ta, chúng không ngừng khiêu khích
và tấn công chúng ta bằng vũ lực, hòng lặp lại ách thống trị của chúng tại
Việt Nam. Do hoàn cảnh chiến tranh mà hiến pháp 1946 không được
chính thức công bố. Tuy nhiên Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Quốc hội luôn luôn dựa vào tinh thần và
nội dung của Hiến pháp 1946 để điều hành mọi hoạt động của Nhà nước.
Với hoàn cảnh lịch sử như vậy, nội dung và tính chất của Hiến pháp 1946
mang những đặc thù riêng.
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh toàn bộ đời sống xã hội. Mỗi một bản hiến pháp ra đời trong hoàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement