Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoahuong17358_ForeverOneLove
#748395 Link tải luận văn miễn phí cho ae


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM
Trong bộ máy nhà nước việt nam, quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Vị
trí đó được xác định trên cơ sở quy định của hiến pháp. Ở nước CHXHCNVN tất cả
quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình bằng hai hình
thức cơ bản: hình thức gián tiếp và trực tiếp . Hình thức trực tiếp tạo nên nền dân chủ
trực tiếp. Hình thức gián tiếp tạo nên nền dân chủ đại diện. Trong điều kiện hiện nay,
dân chủ thay mặt đóng vai trò quan trọng. Nội dung thực hiện nền dân chủ gián tiếp
bằng cách thong qua quốc họi và hội đông nhân dân các cấp.
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân , cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan
duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định nhưng x vấn đề trọng đại của đất
nước, giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của nhà nước. Quốc hội, vì vậy thể hiện tính
thay mặt nhân dân và tính quyền lực cao nhất trong tổ chức và hoạt động của toàn bộ
máy nhà nước.
Về cách thức thành lập, quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất do cử tri cả
nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng , trực tiếp và bỏ phiếu kín. Bầu cử
đại biểu quốc hội là kết quả lựa chọn thống nhất của nhân dân cả nước
Về cơ cấu thành phần đại biểu, quốc hội bao gồm các đại biểu đại diẹn cho các
tầng lớp nhân dân, cho các vùng lãnh thổ.Quốc hội là sự thể hiện rõ nhất khối đại
đoàn kết dân tộc ở nước ta, thay mặt cho trí tuệ của đất nước.
Về chức năng, nhiệm vụ, quốc hội có chức năng và nhiệm vụ phục vụ cho lợi
ích chung của nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, thể hiện ý chí,
nguyện vọng của nhân dân cả nước.
Ở Việt Nam, chỉ có quốc hội mới có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề
thuộc chủ quyền quốc gia, các vấn đề trọng đại của đất nước. Sở dĩ như vậy vì nhà
nước ta là một nhà nước dân chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều
đó có nghĩa là người chủ của quyền lực nhà nước là nhân dân. Muốn sử dụng quyền
lực của mình, nhân dân phải được tổ chức lại thanh nhà nước, quốc hội là cơ quan nhà
nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Chỉ có quốc hội mới có quyền biến
ý chí của nhân dân thành ý chí của nhà nước, thành luật, thành các quy định chung
Quốc hội ra đời nhằm khẳng định chủ quyền của nhân dân và cơ sở hợp pháp của chính quyền, đồng thời đảm bảo cho chính quyền được đảm bảo bằng pháp luật và bảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mongducmanh1991
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998021 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement