Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoconharu_uongvinamiu
#748387 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
========================================================
2
Lời Mở Đầu
Với mỗi quốc gia trờn thế giới luụn cần phải cú một hệ thống phỏp luật để
bảo vệ và thỳc đẩy sự phỏt triển toàn diện, Sẽ là rất bất hợp lí và thiếu sót nếu
khi nghiên cứu một số vấn đề lí luận về quyền lập pháp mà chúng ta chưa tỡm
hiểu cặn kẽ thế nào là lập phỏp, vậy “lập phỏp” là gỡ?. Theo từ điển Bách khoa
toàn thư thỡ lập phỏp là hoạt động làm ra luật, cụ thể là việc thực hiện quyền lực
và chức năng để làm ra các quy định với tư cách là các đạo luật có sức mạnh
cưỡng chế thông qua sự ban hành của cơ quan chính thức của một nhà nước
hoặc tổ chức khác, hoặc thông qua hoạt động ban hành luật của một người làm
luật hoặc của cơ quan lập pháp.
Như vậy , các khái niệm “lập pháp” đều khẳng định chủ thể lập pháp là cơ
quan lập pháp. Ở Việt Nam, thẩm quyền này thuộc về Quốc hội: “Quốc hội là cơ
quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp” (Điều 83 HP1992). Khái niệm
“lập pháp” là như vậy, tuy nhiên hiện nay cũn cú nhiều ý kiến khỏc nhau trong
việc hiểu “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp” là như thế nào. Loại
ý kiến thứ nhất cho rằng Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm luật và sửa
đổi luật. Luật phải là hỡnh thức văn bản duy nhất điều chỉnh các loại quan hệ xó
hội, do Quốc hội xem xột và quyết định. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, “lập
pháp” trong cụm từ “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp” phải
được hiểu theo nghĩa rộng; theo đó Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền đưa
ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc mọi người thực hiện. Điều này
có nghĩa là các quy phạm pháp luật được nói đến ở đây không chỉ là các quy
phạm pháp luật được ban hành dưới hỡnh thức văn bản luật mà cũn cú thể dưới
hỡnh thức khỏc. Theo ý kiến cua nhom, xét từ góc độ Quốc hội là cơ quan đại
biểu cao nhất của nhân dân và nguyên tắc thống nhất quyền lực nhà nước trong
nhà nước pháp quyền xó hội chủ nghĩa Việt Nam, thỡ cụm từ “lập phỏp” ở đây
các khái niệm “lập pháp” đều khẳng định chủ thể lập pháp là cơ quan lập pháp. Ở Việt Nam, thẩm quyền này thuộc về Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement