Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhchanglangthang496
#748370 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Kho¸ luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Ph­îng
Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Kinh tÕ 29E
2
Danh mục tài liệu tham khảo
Lời mở đầu
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước ta giành được độc lập, tự
do sau hai cuộc chiến tranh chống pháp và chống mỹ. Những vết thương chiến
tranh đã và đang được khắc phục, đất nước bước vào thời kỳ mới - thời kỳ xây
dựng kinh tế vững mạnh, tiến kịp các nước trên thế giới. Có được những thành
quả đó, dân tộc ta không thể quên ơn những người con đã cống hiến cả cuộc đời,
hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của đất nước. một trong số đó là
những thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Theo thống kê về Tổng kết cuộc chiến tranh Cách mạng Việt Nam của Bộ
Chính trị - Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, hiện nay nước ta có khoảng
600.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Trong cuộc
sống đời thường hiện nay, họ đã và đang phấn đấu trở thành người công dân có
ích, nêu gương sáng về những người thương binh "tàn nhưng không phế" theo
lời dạy của Bác Hồ. Họ đang được hưởng ưu đãi của Nhà nước cùng sự giúp đỡ
của toàn thể cộng đồng, đảm bảo cuộc sống ngang bằng với mức sống trung
bình của xã hội.
Suốt thời gian vừa qua, những quy định về ưu đãi đối với thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh đã có nhiều tiến bộ đáng kể, với hơn 1400
văn bản pháp luật quy định vế chế độ ưu đãi người có công với cách mạng mà
một phần trong đó có quy định chế độ ưu đãi với thương binh, người hưởng
chính sách như thương binh. Hệ thống văn bản này đã liên tục được sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp hơn với thực tế của xã hội. Những quy định cụ thể của pháp
luật về ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đã
khá hoàn chỉnh với những quy định cụ thể về điều kiện công nhận, thủ tục xác
nhận và lập hồ sơ, các chế độ ưu đãi, quản lý, xử lí vi phạm và giải quyết tranh
pháp luật ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý. Thực tế cho thấy cuộc sống của thương binh, người h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement