Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Phelan
#748358 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: thực trạng áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
tội phạm và theo quy định của pháp luật bị xử phạt hành chính( Giáo trình luật
hành chính Việt Nam- Đại học Luật Hà Nội)
2. xử phạt vi phạm hành chính
a. khái niệm
Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm, căn
cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử
phạt hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác( trong trường hợp
cần thiết, theo quy định của pháp luật) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm
hành chính.
b. nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
theo điều 3 của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 thì hoạt
động xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
-
việc xử phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền
tiến hành theo đúng quy định của pháp luật;
-
cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành
chính do pháp luật quy định;
-
mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải
đình chỉ ngay. Việc xử lí phải được tiến hành nhanh chóng, công minh,
triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục
theo đúng pháp luật;
-
một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. một
người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng
hành vi. nhiều người thực hiện cùng hành vi thì mỗi người vi phạm đều bị
xử phạt;
-
Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất,
mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ,
tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lí thích hợp.
-
Không xử phạt vi phạm trong trường hợp thuộc tình thế cấp
thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính
Vi phạm pháp luật hành chính cũng như mọi vi phạm pháp luật khác đều là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement