Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tim_em56
#748356 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT
Theo quy định tại K17- Đ3 Luật Đầu tư năm 2005 và tại K1- Đ2 Quy chế
đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT ban hành kèm theo NĐ78 (sau đây gọi tắt
là Quy chế 78) thì khái niệm hợp đồng BOT được định nghĩa như sau: hợp đồng
xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT): là hợp đồng được ký giữa cơ quan
Nhà nước có thầm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết
cấu hạ tầng trong một thời gian nhất định; hết thời hạn nhà đầu tư chuyển giao
không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.
b) Đặc điểm về đầu tư theo hợp đồng BOT.
 Về cơ sở pháp lý : hoạt động đầu tư hay việc đầu tư vốn để kinh
được
tiến hành trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với Nhà nước (các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền). Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư kinh
doanh với tư cách pháp lý của mình phù hợp với nội dung thỏa thuận trong hợp
đồng. Khi đó, nhà đầu tư ngoài việc phải tuân thủ Luật Đầu tư thì việc giao kết,
thực hiện hợp đồng còn phải phù hợp với các quy định về hợp đồng trong kinh
doanh, thương mại quy định tại Bộ Luật dân sự và Luật Thương mại 2005 .
 Về chủ thể ký kết hợp đồng: chủ thể tham gia đàm phán và ký kết
hợp đồng dự án bao gồm một bên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt
Nam và một bên là nhà đầu tư.
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án (sau đây gọi
chung là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), thành phố trực thuộc
Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc các cơ quan
trực thuộc của các cơ quan này được ủy quyền ký kết hợp đồng dự án. Đây là
nét đặc thù của các hợp đồng dự án so với các hợp đồng khác trong quan hệ
Thương mại và Đầu tư, bởi trong các quan hệ đó thì tổ chức, cá nhân có vốn đầu
tư thường giữ vai trò là chủ thể của hợp đồng.
Nhà đầu tư: là chủ thể của hợp đồng dự án: bao gồm các tổ chức,
cá nhân đầu tư vốn thực hiện dự án. Pháp luật hiện hành không phân biệt nhà
Khái niệm về đầu tư theo hợp đồng BTO.. Theo K2- Đ2 Quy chế 78: hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) là hợp đồng được kí giữa cơ quan Nhà nước có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement