Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dangtrang2246
#748353 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế độ tài sản của vợ chồng và chia tài sản chung của vợ chồng theo hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
2
làm nảy sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa họ với nhau mà chia
tài sản chung của vợ chồng là một vấn đề không thể thiếu trong pháp
luật hôn nhân và gia đình .
Không phải là quy định mới trong Luật HN&GĐ năm 2000
nhưng trên cơ sở sự kế thừa Luật HN&GĐ năm 1986 (Điều 18), quy
định này đã dần có những bước thay đổi tích cực cho phù hợp với sự
phát triển của xã hội. Kể từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực,
các quy định về chia tài sản chung của vợ chồng đã từng bước đi vào
cuộc sống, phát huy được hiệu quả điều chỉnh, góp phần xây dựng củng
cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam .
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc áp dụng
các quy định trên vào thực tiễn không tránh khỏi những vướng mắc,
khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản ở
các cấp Tòa án. Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề “ chia tài sản chung
của vợ chồng” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm đảm bảo
cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.
Là sinh viên sau 4 năm được học tập tại trường, với mong muốn
góp một phần nhỏ vào việc làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn của việc
chia tài sản chung của vợ chồng; em đã mạnh dạn chọn đề tài “Chia tài
sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của
mình.
Trong phạm vi một khóa luận tốt nghiệp, đề tài chỉ tập trung
nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của các quy định pháp
luật về tài sản chung, chia tài sản chung và hậu quả pháp lý của việc
chia tài sản chung của vợ chồng theo Pháp luật hôn nhân và gia đình
Việt Nam hiện hành. Đồng thời qua thực tiễn áp dụng Luật, phát hiện
những bất cập và đưa ra những kiến nghị nhằm bổ sung hoàn thiện các
quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.
Không phải là quy định mới trong Luật HN&GĐ năm 2000 nhưng trên cơ sở sự kế thừa Luật HN&GĐ năm 1986 (Điều 18), quy định này đã dần có những bước thay đổi tích
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement