Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trangvasao9x
#748346 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế định kiểm sát viên- một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2
có một số luợng không nhỏ, thì sự quan tâm tới kiểm sát viên về lĩnh vực này lại
quá ít, đặc biệt là về chế định kiểm sát viên. Với mong muốn làm rõ một số vấn
đề lý luận và thực tiễn của chế định kiểm sát viên, góp phần mình xây dựng một
số giải pháp hoàn thiện chế định, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kiểm sát
viên trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, người viết mạnh dạn chọn
đề tài : “chế định kiểm sát viên- một số vấn đề lý luận và thực tiễn


làm đề tài
khóa luận tốt nghiệp.
Đề tài chủ yếu đi vào nghiên cứu chế định kiểm sát viên viện kiểm sát
nhân dân, tìm hiểu trong quá trình hình thành và phát triển chế định này đã đề
cập tới những vấn đề gì? Thực tế đã đáp ứng ra sao? Những tồn tại và vướng
mắc? Đặc biệt chất lượng kiểm sát viên hiện nay có thực sự đảm bảo hiệu quả
hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân? Từ đó có những kiến nghị giải pháp cho
việc hoàn thiện chế định kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân, góp phần xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên hiện nay, củng cố và phát
huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện chức năng thực hành
quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Đề tài nghiên cứu dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, quan điểm của Đảng cộng sản
Việt Nam về vị trí vai trò của viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, vị
trí vai trò của kiểm sát viên trong cơ quan viện kiểm sát và trong hệ thống cơ
quan tư pháp. Trong quá trình nghiên cứu, trên cơ sở tìm hiểu hệ thống các văn
bản pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, đặc biệt là của
Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tác giả luận văn đã sử dụng các phương
pháp nghiên cứu cơ bản như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử,
phương pháp phân tích, so sánh, kết hợp với khảo sát thực tiễn để luận giải các
vấn đề đặt ra trong khoá luận.
Khoá luận được chia làm ba phần:
- Phần thứ nhất: Lời nói đầu
- Phần nội dung gồm hai chương:
Pháp luật điều chỉnh đối với chức danh kiểm sát viên đang dần hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu của cải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tranphuongthao2609
#766435 em đang làm đề tài này ạ :D
mod có thể gửi cho em tham khảo được không ạ ?
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MODS :">
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#766439
tranphuongthao2609 đã viết:em đang làm đề tài này ạ :D
mod có thể gửi cho em tham khảo được không ạ ?
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MODS :">
Bài này trùng nội dung, em vào đây tải nhé

Khóa luận Chế định kiểm sát viên

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement