Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By loving_you472000
#748331 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ
2
bằng cỏch sửa đổi, bổ sung những gỡ để gúp phần hoàn
thiện phỏp luật, vỡ sự phỏt triển lớn mạnh và bền
vững của cỏc cụng ty tài chớnh và cả nền kinh tế Việt
Nam?
Tỡm lời giải đỏp cho những cõu hỏi trờn là lý do
thỳc đẩy người viết lựa chọn đề tài: “Phỏp luật về
cụng ty tài chính- thực trạng và một số giải phỏp
hoàn thiện” cho khoỏ luận tốt nghiệp của mỡnh.
2.Mục đớch của khoỏ luận.
Khoỏ luận nghiờn cứu cỏc vấn đề lý luận cơ bản,
thực trạng phỏp luật về cụng ty tài chớnh, từ đú tỡm
ra những vướng mắc cũn tồn tại nhằm hoàn thiện mụ
hỡnh phỏp luật về cụng ty tài chớnh.
3.Phạm vi nghiờn cứu.
Trong khuụn khổ một bản khoỏ luận tốt nghiệp,
khoỏ luận chỉ dừng lại ở mức độ tiếp cận ban đầu về
lý luận, một phần thực trạng và đưa ra một số đề xuất
hoàn thiện phỏp luật về cụng ty tài chớnh mang tớnh
gợi mở.
4.Phương phỏp nghiờn cứu.
Đề tài được nghiờn cứu trờn cơ sở phương phỏp
luận của Chủ nghĩa Mỏc-Lờnin về chủ nghĩa duy vật
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; cỏc quan
điểm của Đảng và Tư tưởng Hồ Chớ Minh. Cỏc phương
phỏp cụ thể như phõn tớch, tổng hợp, so sỏnh, quy
nạp…cũng được kết hợp sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn
cứu đề tài.
5.Kết cấu của khoỏ luận.
Với tốc độ phỏt triển kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhu cầu về vốn của tất cả cỏc thành phần kinh tế nước ta đó gia tăng nhanh chúng. Tài chớnh-ngõn hàng trở t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement