Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tomcat.2008
#748288 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
2
Mục lục
Nội dung
Trang
Đặt vấn đề
4
Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ
pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam
7
Chương I. Những vấn đề lý luận về dịch vụ pháp lý và thị
trường dịch vụ pháp lý
9
1. Khái niệm và phân loại
9
2. Đặc điểm
20
Chương II. Thực tiễn sự hình thành và phát triển dịch vụ
pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam
24
1. Giai đoạn từ năm 1987 trở về trước
24
2. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2006
27
3. Giai đoạn từ năm 2007 đến nay
28
Phần thứ hai. Những vấn đề pháp lý cơ bản về hoạt động của tổ
chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
31
Chương I. Quá trình hình thành và phát triển các quy định
pháp luật về hoạt động của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt
Nam
32
Chương II. Những quy định pháp luật trước khi Luật Luật sư
2006 có hiệu lực thi hành
40
1. Khái niệm “tổ chức luật sư nước ngoài”, “luật sư nước
ngoài”
41
2. Các quy định về bảo đảm đầu tư đối với tổ chức hành
nghề
luật sư nước ngoài
43
3. Các quy định về nguyên tắc hành nghề, điều kiện hành
45
Hoà vào dòng chảy chung ấy của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội của đổi mới và hội nhập. Các cam kết của Việt Nam khi gia nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement