Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mactructhu
#748287 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập tình huống về việc thu hồi đất của UBND
2
I.
MỞ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện
tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đât đai la
hang hoa đăc biêt, la nguôn vôn to lơn rât quy gia cua đât nươc, co y nghia
kinh tê, chinh tri, xa hôi sâu săc, khi nói về vai trò và ý nghĩa của đất đai đối
với nền sản xuất, Các Mác đã khẳng định “không phải là nguồn duy nhất sinh
ra của cải vật chất và giá trị tiêu thụ – như William petti đã nói – lao động là
cha, còn đất là mẹ của của cải vật chất”. Vì vậy, trong những năm qua, Nhà
nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể
chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kỳ công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước. Các văn bản pháp luật về đất đai đươc sư dung
như môt công cu hưu hiêu đê điêu chinh cac quan hê phat sinh trong đơi sông
xa hôi va tac đông trưc tiêp đên quan hê phap luât đât đai. Tuy nhiên, tinh
trang vi pham phap luât vê đât đai đa va đang diễn ra rất nhiều, gây nên nhiêu
bưc xuc, tranh cai. Điều đó được thê hiên một phần qua vân đê thu hôi đât.
Tinh huông nêu trên la môt vi du trong vân đê nay.
II. NỘI DUNG
1. Trường hợp trên, việc thu hồi đất của UBND xã Mỹ Yên là sai. Vi:
Thứ nhất, ông Tâm là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất 7.000 m
2
trên
vì ông Tâm có Giây chưng nhân quyên sư dung đât số QSDĐ/0204-LA do
UBND huyện Bến Lức cấp.
Thư hai, đất của ông Tâm được sử dụng vào muc đích vì lợi ích quốc
gia, lợi ích công cộng, việc thu hồi đất đối với trường hợp này được quy định
chặt chẽ về mặt thủ tục. Căn cư theo khoan 2 Điêu 39 Luât Đât Đai năm
2003: “Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông
nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà
Ông Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1941 là chủ sở hữu hợp pháp thửa ruộng 7.000 m2 đất tại xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An theo Giấy Chứng Nhậ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#865230
minhtrang213 đã viết:gửi cho mình link bài này nhé. thankscủa bạn đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement