Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mitchel
#748264 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
2
nguồn sáng tạo to lớn của các thành phần kinh tế thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư
nước ngoài vào phát triển kinh tế. Đặc biệt là năm 2006 đánh giá là bước
ngoặt quan trọng của nền kinh tế với việc gia nhập WTO đã nâng tầm nước ta
trên thế giới. Các nhà đầu tư, đầu tư ngày càng lớn, các hoạt động giao lưu
hợp tác kinh tế được mở rộng. Cùng với đó nước ta cũng xây dựng hệ thống
pháp luật phù hợp. Như các luật đầu tư, luật chứng khoán, luật hải quan, luật
thương mại... đồng thời cải cách bộ máy quản lý đơn giản bớt thủ tục rườm
rà, tạo tâm lý tin tưởng cho các nhà đầu tư. Cùng với đó là hệ thống chính trị
cũng cần phù hợp với hoạt động xây dựng pháp luật được cụ thể hoá bằng
chính sách kinh tế, các chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước trong tất cả
các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội, thực hiện thông qua pháp luật. Cho nên
đường lối của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được cụ thể hoá trong đời
sống xã hội. ở nước ta hoạt động của Nhà nước và của công dân tham gia
quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, nước ta có nền văn hoá đậm đà bản
sắc dân tộc với các phong tục, truyền thống tốt đẹp, các di sản văn hoá lâu
đời, tất cả nó thể hiện truyền thống dân tộc, lịch sử của đất nước. Cùng với sự
phát triển của đất nước thì có rất nhiều dòng văn hoá bên ngoài, bên cạnh
những mặt tích cực thì có những hạn chế đó là sự du nhập của văn hoá lai
căng làm mất đi di tích thuần phong mỹ tục vốn có mà chúng ta đã giữ gìn
bao đời nay. Do đó xây dựng pháp luật một mặt giữ gìn bảo vệ giá trị văn hoá
cho dân tọc như xây dựng luật bảo vệ di sản văn hoá, mặt khác cần đưa ra như
quy định nhằm hạn chế những dòng văn hoá từ bên ngoài vào làm tổn hại đến
truyền thống của đất nước. Chúng ta đang cố gắng xây dựng đất nước với
mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhưng
trên thực tế thì xã hội chúng ta đang rất phức tạp, sự phát triển của kinh tế kéo
theo nhiều hiện tượng xã hội phức tạp nảy sinh, hiện tượng tham nhũng, quan
liêu ngay ở trong bộ máy nhà nước. Một loạt hiện tượng xảy ra như bất bình
đẳng xã hội, ma tuý, mại dâm, các vấn đề môi trường an sinh xã hội - đây là
một vấn đề làm nhức nhối các cơ quan nhà nước và nhà chức trách.
Pháp luật là một phạm trù phản ánh hiện thực khách quan hoạt động xây dựng pháp luật cũng dựa trên nguyên tắc khách quan, có nghĩa là xây dựng pháp luật cũng ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement