Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chip_xinh
#748253 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000
Ly h«n trong LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh ViÖt Nam n¨m
2000
Ph¹m Trung HiÕu Chuyªn ngµnh: LuËt d©n sù
2
2.2.1 Ly hôn theo yêu cầu của một bên…………………………………
33
2.3 Hậu quả pháp lý của ly hôn………………………………………...
36
2.3.1 Quan hệ nhân thân giữa hai vợ chồng…………………………...
36
2.3.2 Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn……………………………..
38
2.3.2.1 Đối với tài sản riêng của mỗi bên……………………………….
38
2.3.2.2 Đối với tài sản chung của vợ chồng…………………………….
40
2.3.3 Giải quyết cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn………………….
44
2.3.4 Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con sau khi cha mẹ ly hôn......
45
Chương 3. Thực tiễn áp dụng luật hôn nhân &
GIA ĐìNH năm 2000 về ly hôn và một số kiến nghị
Hoàn thiện pháp luật về ly hôn
49
3.1. Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng Luật hôn nhân & Gia
đình 2000 về ly hôn …………………………………………………….
49
3.2. Vấn đề áp dụng căn cứ ly hôn theo Luật hôn nhân & Gia đình
2000 trong quá trình xét xử và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ly
hôn ………………………………………………………………………
53
Tài liệu tham khảo
Trong những năm gần đây, cùng với những thay đổi về kinh tế - xã hội, quan hệ giữa con người với con người trong đó có quan hệ hôn nhân và gia đình cũng bị tác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement