Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By h_a_t_only
#748249 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vai trò của pháp luật thuế ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay
2
NỘI DUNG
I. KHÁI NIỆM THUẾ
Thuế vừa là phạm trù kinh tế vừa là phạm trù lịch sử. Lịch sử xã
hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một tất yếu khách quan,
gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà nước. Nhà nước cần có
nguồn vật chất để để duy trì sự tồn tại và thực hiện các chức năng của
mình. Bằng quyền lực của mình nhà nước đã thu một phần của cải vật
chất trong xã hội để đảm bảo yêu cầu về vật chất đó. Quan hệ giữa thu và
nộp nguồn vật chất này chính là thuế. Ban đầu quan hệ thu thuế được
biểu hiện dưới hình thức thu là hiện vật, dần dần cùng với sự phát triển
của kinh tế xã hội thì chuyển sang hình thức giá trị.
Ở Việt Nam, thuế cũng xuất hiện từ thời đầu của chế độ phong
kiến, mục đích nhằm tập trung nguồn công quỹ cho nhà vua nhưng chủ
yếu dưới dạng cống vật. Ban đầu mới hình thành nên các loại thuế như
thuế đò, thuế chợ, thuế thổ sản... sang đến triều nhà Nguyễn xuất hiện
thuế xuất cảng thuế nhập cảng... Hệ thống thuế thời phong kiến nhìn
chung là thiếu chuẩn mực về đạo lý và pháp lý. Sang thời kỳ Pháp thuộc,
chính phủ Pháp đặt ra rất nhiều loại thuế mang tính chất vơ vét bóc lột.
Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, song song với việc xóa
bỏ hệ thống thuế phi nhân đạo (như : Thuế thân, thuế thổ trạch...) nhà
nước dần dần hình thành nên hệ thống thuế mới ngày càng ổn định và
hoàn thiện hơn.
Các Mác viết: ‘‘thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ
đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để
dùng vào việc chi tiêu của nhà nước’’. Dưới góc độ kinh tế học, các nhà
nghiên cứu kinh tế cho rằng thuế là ‘‘một hình thức phân phối thu nhập
tài chính của nhà nước để thực hiện chức năng của mình, dựa vào quyền
lực chính trị, tiến hành phân phối sản phẩm thặng dư của xã hội một cách
Thuế quan và nhà nước là hai phạm trù lịch sử luôn đi cùng, chi phối và phụ thuộc nhau. Bất kỳ một nhà nước có chủ quyền nào cũng được quyền đánh thuế tuy nhiên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement