Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mankichi84
#748239 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ được thể hiện trong pháp luật hiện hành
- Quyết định những chính sách cơ bản nhất về những vấn đề quan trọng nhất
của đất nước.
- Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước để
đảm bảo cho Hiến pháp, pháp luật được thi hành triệt để và thống nhất, bộ máy
Nhà nước hoạt động đồng bộ, có hiệun lực và hiệu quả.
2. Chính phủ:
Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà
nước; đảm bảo việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đảm
bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.
Nhiệm kỳ của Chính phủ là 5 năm bằng với nhiệm kỳ của Quốc hội.
Chính phủ chịu trách nhiệm trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công
tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
3. Các yếu tố chi phối mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ
Một là, bản chất nhà nước thể hiện qua tính giai cấp và tính xã hội.
Nước ta hiện nay là nhà nước xã hội chủ nghĩa nên tính xã hội thể hiện rõ nét
hơn tính giai cấp.
`
Hai là, nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước, đó là Nhà nước
của nhân dân, nhân dân bầu ra cơ quan đại diện cao nhất, có quyền thành lập ra
các cơ quan khác trong đó có chính phủ.
III. Mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ theo pháp luật hiện hành
1. Về vị trí, tính chất, chức năng của Quốc hội và Chính phủ

Điều 83 Hiến pháp 1992 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.
Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan cao nhất Nhà nước song đảm nhiệm những trọng trách riêng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, để có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement