Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#748231 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi:

LỜI MỞ ĐẦU
Nhà nước xã hội chủ nghĩa do chính nhân dân lao động tự tổ chức để thực hiện quyền lực của mình nhằm phát huy tài năng, sức lực, sức lực của người lao động trong việc gánh vác các công việc của nhà nước và xã hội, phục vụ lợi ích của chính họ. Để nhân dân lao động thực sự giữ vai trò là người làm chủ đất nước, việc tạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào QLHCNN phải được ghi nhận và đảm bảo thực hiện như một nguyên tắc cơ bản trong QLHCNN.
Vậy nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN như thế nào? Nguyên tắc này có gì đặc biệt? Sự vận dụng nguyên tắc này trong QLHCNN ở nước ta hiện nay ra sao? Cùng nghiên cứu đề tài: “Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.” để giải quyết thắc mắc trên.

NỘI DUNG
I. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN
1. Cơ sở của nguyên tắc :
Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN được hình thành trên hai cơ sở cơ bản là bản chất nhà nước và cơ sở pháp lý. Cụ thể là:
- Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
- Cơ sở pháp lý: Điều 3 – Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân”, điều này có nghĩa là quyền được tham gia vào quản lý các công việc của Nhà nước và xã hội là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp ghi nhận.

2. Đặc điểm của nguyên tắc
Nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN là một trong những nguyên tắc cơ bản trong QLHCNN, bở lẽ đó nguyên tắc này có một số đặc điểm cơ bản sau:
- Thứ nhất, nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN được ghi nhận trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, từ Hiến pháp, các văn bản luật đến văn bản dưới luật. Điều này thể hiện tính pháp lý của nguyên tắc này trong QLHCNN. Như đã nêu trên, điều 3 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) khẳng định: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của công dân”. Như vậy, quyền được tham gia vào quản lý các công việc của nhà nước và xã hội là quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp ghi nhân và trên thực tế, nó đã được bảo đảm thực hiện thông qua hàng loạt những hoạt động cụ thể.
- Thư hai, nguyên tắc này khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân lao động trong QLHCNN, đúng như nguyên lý khoa học “nhân dân là gốc của quyền lực nhà nước” mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra và thực tiễn đã chứng minh. Mặt khác, nó cũng xác định những nhiệm vụ mà nhà nước phải thực hiện trong việc đảm bảo những điều kiện cơ bản đề nhân dân lao động tham gia vào QLHCNN.
- Thứ ba, nguyên tắc này thể hiện tính khách quan và khoa học, vì:
+ Được xây dựng và đúc rút từ thực tế của cuộc sống, từ thực tiễn QLHCNN.
+ Được xây dựng và ghi nhận trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở của hoạt động QLHCNN chứ không phải ý muốn chủ quan của các chủ thể QLHCNN.
+ Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN cũng có yếu tố chủ quan, vì: nó được xây dựng nên bởi con người, được rút ra từ thực tế cuộc sống, nhờ có con người thông qua bộ óc con người. Cho nên, nguyên tắc này bao giờ cũng chịu sự chi phối của điều kiện về chính trị, giai cấp, xã hội…
- Thứ tư, là một nguyên tắc cơ bản trong QLHCNN nên nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN mang tính ổn định cao, vì:
+ Chúng phản ánh các quy luật khách quan của quản lý hành chính Nhà nước, cho nên tính ổn định phải được đảm bảo trong từng thời kỳ. Song chúng không phải là bất biến, bởi vì cuộc sống luôn phát triển cùng với qui luật của nó.
+ Có mối liên hệ với các nguyên tắc cơ bản khác trong QLHCNN.

3. Các hình thức tham gia QLHCNN
Các hình thức tham gia QLHCNN là biểu hiện rõ nét nhất của nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào QLHCNN, được pháp luật ghi nhận và đảm bảo thực hiện bằng các phương tiện nhà nước. Các hình thức này bao gồm:
3.1. Tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước
Trước hết, có thể khẳng tham gia vào các cơ quan nhà nước là hình thức tham gia tích cực, trực tiếp và có hiệu quả của người lao động vào hoạt động QLHCNN bởi các cơ quan trong bộ máy nhà nước là công cụ để thực hiện quyền lực nhà nước. Người lao động nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà pháp luật quy định đều có thể tham gia vào hoạt của các cơ quan nhà nước để trực tiếp hay gián tiếp thực tiện công việc QLHCNN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Người lao động có thể tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua các con đường sau:
- Với tư cách là thành viên cơ quan nhà nước – những đại biểu được lựa chọn thông qua con đường bầu cử như là được bầu làm Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp,... Ở cương vị này, người lao động trực tiếp xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của từng địa phương, trong đó có các vấn đề về QLHCNN.
- Với tư cách là cán bộ, công chức, nhân dân lao động tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước khác như: cơ quan HCNN, cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử,… Khi đó, họ sẽ sử dụng một cách trực tiếp quyền lực nhà nước để tiến hành những công việc khác nhau của QLHCNN, thể hiện vai trò làm chủ đất nước, làm chủ xã hội của mình.
- Người lao động có thể gián tiếp tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua việc thực hiện quyền lựa chọn những đại biểu xứng đáng thay măt mình vào cơ quan quyền lự nhà nước ở trùn ương hay địa phương (Ví dụ: bầu đại biểu Hội đồng nhân dân). Đây là cách thức rộng rãi nhất để nhân dân lao động có thể tham gia vào quản lý các công việc của nhà nước.Dành riêng cho anh em Ketnooi,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement