Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Neal
#746430 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế độ pháp lý về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH MTV BCA Thăng Long
2
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................4
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...........................................................................................................6
1. Khái quát chung................................................................................................6a) Khái niệm và vai trò của công ty nhà nước ........................................................6a1. Khái niệm..........................................................................................................6a2. Vai trò ...............................................................................................................7b) Khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH MTV, so sánh với đặc điểm của CTNN .....................................................................................................................8b1. Khái niệm .........................................................................................................8b2. Đặc điểm và so sánh với CTNN .......................................................................92. Tính tất yếu và ý nghĩa của việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV....................................................................................................162.1. Cơ sở lý luận..................................................................................................162.2. Cơ sở thực tiễn...............................................................................................162.3. Ý nghĩa ..........................................................................................................17II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY THĂNG LONG ...............................................................................191. Đối tượng và điều kiện chuyển đổi................................................................212. Trình tự và thủ tục chuyển đổi......................................................................232.1. Chuẩn bị chuyển đổi ......................................................................................242.2. Xây dựng đề án chuyển đổi (khoản 4, 5 Điều 9 Nghị định 25/2010/NĐ-CP)
..............................................................................................................................25
2.3. Thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án chuyển đổi ...................282.4. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu và các chức danh quản lý, điều hành công ty (khoản 7 Điều 9 Nghị định 25/2010/NĐ-CP) ...........282.5. Quyết định chuyển đổi...................................................................................293. Tổ chức, quản lý và hoạt động sau chuyển đổi ............................................30a) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh sau chuyển đổi ......................................................................................................30
khi Việt Nam ngày càng mở cửa hội nhập vào các “sân chơi chung” của khu vực và quốc tế thì việc “nhập gia tùy tục” là một yêu cầu bắt buộc. Các thành viên, tron
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement