Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ail
#745831 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: KHIẾU NẠI HÀNG CHÍNH
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TẠ THỊ QUYÊN2
2.2.về phía người khiếu nại ....................................................................................35a. Về năng lực của người khiếu nại .........................................................................35b. Về khả năng tiếp cận thông tin của người khiếu nại ...........................................35c. Về cơ hội thực hiện quyền khiếu nại ...................................................................36d. Về tư tưởng, nhận thức của người khiếu nại ......................................................36e. Những nguyên nhân khác ....................................................................................36CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY......................................................................................371. Những biện pháp bảo đảm mang tính tổng thể....................................................372.một số biện pháp cụ thể ........................................................................................392.1.về các quy định pháp luật .................................................................................39a.Hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của người khiếu nại .................................................................................................39b.Thành lập cơ quan tài phán hành chính để bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của người khiếu nại trong quy trình giải quyết khiếu nại ..............................................42c.Tăng cường năng lực cho các cơ quan, công chức tham gia công tác giải quyết khiếu nại ..................................................................................................................442.2.Về phía người khiếu nại ....................................................................................44a. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người khiếu nại, những người có quyền và lợi ích liên quan........................................................................................44b. Mở rộng các điều kiện, cơ hội thực hiện quyền khiếu nại ..................................44c.Áp dụng các biện pháp tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người khiếu nại ............................................................................................................................453.Hướng mở cho đề tài nghiên cứu sau:..................................................................45C-PHẦN KẾT LUẬN .............................................................................................48CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ TÀI................................................................49DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI.............51
Trong quản lý hành chính, quyền khiếu nại hành chính là quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng của quản lý nhà nước. Ngày nay, khi các quan hệ phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement