Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chickenbabby
#745397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: So sánh sự giống và khác nhau giữa hợp đồng ở theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ
2
I/ Khái niệm:
Điều 388 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 đã định nghĩa hợp đồng một
cách khái quát: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập,
thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, hợp đồng dân sự
không chỉ là sự thỏa thuận để một bên chuyển giao tài sản, thực hiện một công
việc cho bên kia mà còn có thể là sự thỏa thuận để thay đổi hay chấm dứt các
nghĩa vụ đó.
Trong pháp luật Hoa Kỳ, hợp đồng được định nghĩa một cách rất đơn giản.
Tại đây, không có sự phân biệt giữa hai khái niệm “giao dịch” và “hợp đồng”.
“Hợp đồng” được hiểu là một hoặc một số lời hứa, mà nếu vi phạm thì buộc phải
bồi thường hoặc buộc thực hiện lời hứa như một nghĩa vụ. Bộ luật thương mại
thống nhất Hoa Kỳ UCC phân biệt “thỏa thuận” và “hợp đồng”, theo đó, “thỏa
thuận” là sự mặc cả giữa các bên, trên thực tế được thể hiện bằng lời nói hoặc
các hình thức khác (Điều 1-201-3); còn “hợp đồng” là tổng hợp nghĩa vụ pháp lý
phát sinh từ thỏa thuận giữa các bên do UCC xác định và được bổ sung bởi các
luật khác (Điều 1-201-11). Có thể thấy không phải mọi lời hứa hay thỏa thuận
đều trở thành hợp đồng. Chỉ những lời hứa hay thỏa thuận được pháp luật can
thiệp khi bị vi phạm thì mới được coi là hợp đồng. Và người ta chỉ đưa ra hai yếu
tố cơ bản để có thể hình thành nên một hợp đồng. Đó là cần tồn tại một sự thỏa
thuận và thỏa thuận đó được xác lập bởi hai hay nhiều bên.
Như vậy, quan niệm về hợp đồng của Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau ở
chỗ: Theo pháp luật Hoa Kỳ, lời hứa của một bên (giao dịch đơn phương) cũng
có thể là hợp đồng; trong khi đó, ở Việt Nam, hợp đồng bắt buộc phải có sự thỏa
thuận của hai bên. Ngoài ra, hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ thường phải có
Hợp đồng là chế định luật và là một bộ phận quan trọng trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, với từng hệ thống pháp luật, hợp đồng lại có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement