Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By black_white29
#743807 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp buôn bán trẻ em ở tỉnh Hà Giang .
SV: Nguyễn Thanh Hằng
B. NÔI DUNG
I. Cơ sơ ly luân :
1. Cac khai niêm :
Trước khi đi tìm hiểu vấn đề, làm rõ khái niệm được xem như là điều cần
thiết để hiểu rõ hơn về tình hình buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Các khái
niệm liên quan bao gồm: Buôn bán người; Buôn bán trẻ em; Kẻ buôn người;
Người mua; Người môi giới.
Buôn ban ngươi : đươc hiêu la viêc tuyên mô, vân chuyên, chuyên giao,
chưa châp va nhân ngươi nhăm muc đich boc lôt băng cach đe doa, sư dung bao
lưc hay cac hinh thưc ep buôc, lưa gat, man tra, lam dung quyên lưc... nhằm mục
tiêu cuối cùng là ép buộc phụ nữ và các em gái hoạt động tình dục hoặc bóc lột về
kinh tế và tình trạng bóc lột lợi nhuận từ những việc làm này.
Buôn ban tre em : là trẻ em bị một người hay một nhóm người sử dụng vũ
lực, đe dọa sử dụng vũ lực hay những hình thức ép buộc khác, bắt cóc, lừa gạt, lạm
dụng quyền lực hay địa vị, tình trạng dễ bị tổn thương để mua bán (giao nhận tiền
hoặc giao nhận một lợi ích vật chất khác) nhằm mục đích bóc lột (cưỡng bức bán
dâm hoặc các hình thức bóc lột tình dục khác, lao động hoặc dịch vụ cưỡng bức,
nô lệ hoặc làm việc như tình trạng nô lệ hoặc lấy đi các bộ phận trên cơ thể).
Có thể nói các hình thức buôn bán trẻ em rất đa dạng, các hình thức thường được bọn buôn người áp dụng là: Lừa gạt, bắt cóc, lừa dối, ép buộc, cưỡng bức hoặc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement