Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duongpbinh
#743806 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quyền hưởng di sản
2
LỜI MỞ ĐẦU
Quan hệ thừa kế là một trong những quan hệ phức tạp trong đời sống xã hội, đã
được luật dân sự điều chỉnh bằng chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự năm
2005. Những quy định trong bộ luật đã góp phần tích cực trong việc tạo cơ sở
pháp lí để giải quyết các tranh chấp liên quan đến vấn đề thừa kế. Một trong
những nội dung được bộ luật dân sự quy định đó là vấn đề người không được
quyền thừa kế tại khoản 1 điều 643. Nghiên cứu vấn đề này là cơ sở để áp dụng
đúng đắn điều luật vào thực tế đồng thời phát hiện những hạn chế còn tồn tại để
kịp thời sửa chữa, hoàn thiện.
NỘI DUNG
III.
Những quy định của pháp luật từ năm 1945 đến trước bộ luật dân sự
hiện hành về vấn đề nguời không có quyền hưởng di sản:
1. Trước năm 1945:
Trước năm 1945, pháp luật thừa kế của chế độ thực dân- phong kiến cũng
có những quy định về người thùa kế không có quyền hưởng di sản của người
quá cố ( họ được gọi là người thừa kế bất xứng). Điều 313 Dân luật Bắc kì và
điều 306 Dân luật Trung kì đều dự liệu những trường hợp người thừa kế không
có quyền hưởng di sản:
-
Người đã bị người lập di chúc tuyên bố không xứng đáng được hưởng di
sản của người lập di chúc;
-
Người có hành vi xâm phạm đến tính mạng người để lại di sản hoặc với
danh nghĩa chính phạm hoặc đồng phạm hoặc tòng phạm;
Quan hệ thừa kế là một trong những quan hệ phức tạp trong đời sống xã hội, đã được luật dân sự điều chỉnh bằng chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2005. N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement