Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baogionguoitrolai2002
#743773 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Diện và hàng thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2
huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Những người thừa kế không bị phụ thuộc vào mức
độ năng lực hành vi, dù cho người đó có bị hạn chế năng lực hành vi hay thậm chí bị
mất năng lực hành vi thì người đó vẫn có quyền thừa kế. Đảm bảo nguyên tắc bình
đẳng của công dân về quyền thừa kế nên mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc
hưởng di sản thừa kế từ người chết và bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài sản
mà người chết để lại trong phạm vi di sản mình nhận được.
Những người thừa kế theo pháp luật được chia thành ba hàng thừa kế. Trong đó,
hàng thừa kế thứ nhất gồm những người có quan hệ gần gũi nhất với người để lại di
sản. Đây là những người quan hệ hôn nhân, huyết thống gần gũi hơn so với hai hàng
còn lại. Trong trường hợp, nếu như không có những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất
hoặc có nhưng họ đều không nhận hoặc không có quyền nhận thì di sản sẽ được chia
cho những người thuộc hàng thứ hai hoặc có thể là hàng thứ ba.
Thừa kế theo pháp luật vừa đảm bảo quyền đương nhiên của người có tài sản để
lại của họ khi chết, vừa bảo vệ quyền của những người có quan hệ huyết thống, gia
đình, quan hệ nuôi dưỡng hay quan hệ thân thuộc với người có tài sản để lại. Như vậy
hình thức thừa kế theo pháp luật là hình thừc thừa kế truyền thống được bảo tồn trong
suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người nhằm củng cố cơ sở vật chất của
mối quan hệ huyết thống gia đình – nền tảng của mọi xã hội.
Điều 675 của BLDS năm 2005 có quy định rất rõ ràng về những trường hợp thừa kế
theo pháp luật. Đó là những trường hợp:
_ Không có di chúc
_ Di chúc không hợp pháp
Trong những giai đoạn phát triển của quá trình lập pháp ở Việt Nam nói chung và luật dân sự Việt Nam nói riêng, các quan hệ thừa kế luôn là một trong những mối
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement