Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kis_12
#743748 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐỘI NGŨ THẨM PHÁN HÀNH CHÍNH VÀ ĐỘI NGŨ THẨM PHÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM
các nhiệm vụ, chức trách được giao phó. Thẩm phán phải tin tưởng
tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, sẵn
sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên quyết bảo vệ công lý, bảo
vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Người không thể thi hành pháp luật trong
cuộc sống, không thể đem lại công bằng cho xã hội khi chính người đó
không tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì lẽ đó, thẩm phán phải là người
có lập trường cách mạng vững chắc, kiên định với đường lối chính sách
mà Đảng đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, tránh hiện tượng
"máy móc, pháp lý đơn thuần, vô chính trị" trong quá trình giải quyết
các vụ án. Mặt khác, với xã hội có nhà nước, có giai cấp thì vấn đề đạo
đức và pháp luật gắn kết với nhau, một người được xem có đạo đức
phải là một người gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tôn trọng
pháp luật. Chính vì lẽ đó, tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn đạo đức
thường gắn chặt với nhau, đặc biệt là đối với những người sẽ và đang
tham gia hoạt động chính trị, tham gia làm việc trong bộ máy nhà nước.
Chính vì vậy, tiêu chuẩn đặt ra đối với những người sẽ được bổ nhiệm
làm thẩm phán nói chung, Thẩm phán hành chính nói riêng phải là
công dân Việt Nam trung thành với tổ quốc và hiến pháp nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và
trung thực, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
+ Thứ nhất, người được tuyển chọn làm thẩm phán nói chung và thẩm
phán hành chính nói riêng phải không có bất kỳ hành vi nào gây nguy hại
cho độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nền quốc phòng
toàn dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
+ Thứ hai, người được tuyển chọn làm Thẩm phán nói chung và Thẩm
phán hành chính nói riêng phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và
Nghề nghiệp tư pháp nói chung, với tính chất đặc thù riêng thì yêu cầu những ngưòi làm công tác tư pháp phải đảm bảo những yêu cầu nhất định. Đây không chỉ đơn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement