Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#743200 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khung pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam – tình hình và hướng hoàn thiện trong thời gian tới.
2
CHƯƠNG 2

KHUNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
TẠI VIỆT NAM .................................................................................13
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT ĐTNN TẠI VIỆT NAM...131. Nghị định số 115/CP ngày 18/04/1977 ban hành điều lệ ĐTNN tại Việt Nam .......132. Luật ĐTNN tại Việt Nam năm 1987........................................................................133. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ĐTNN tại Việt Nam năm 1990 154. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ĐTNN tại Việt Nam năm ­1992 ..........................................................................................................................155. Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ĐTNN tại Việt Nam năm 1996 ...................................................................................................................165.1. Quy định cụ thể hơn về lĩnh vực khuyến khích đầu tư ........................................175.2. Bổ sung ưu đãi đặc biệt đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên .............................175.3. Khái niệm tái đầu tư và chính sách hoàn thuế được quy định rõ ràng, cụ thể hơn và phù hợp hơn với chính sách thu hút ĐTNN................................................................175.4. Luật hóa vấn đề chuyển giao công nghệ trong Luật ĐTNN 1996 .......................185.5. Mở rộng đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp liên doanh mới ..................................................................................................................185.6. Luật hóa vấn đề khu công nghiệp .......................................................................185.7. Luật hoá quy định mở chi nhánh của doanh nghiệp có vốn ĐTNN.....................185.8. Mở rộng đối tượng được phép góp vốn bằng quyền sử dụng đất ......................195.9. Thu hẹp nội dung các vấn đề phải thông qua theo nguyên tắc nhất trí trong Hội đồng quản trị xí nghiệp liên doanh .............................................................................195.10. Đơn giản hoá thủ tục đẩu tư..............................................................................205.11. Áp dụng cơ chế “một cửa” trong quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTNN ...205.12. Quy định cụ thê về việc phân cấp giấy phép đầu tư ........................................205.13. Bổ sung các phương thức BTO, BT ..................................................................215.14. Cho phép bệnh viên, trường học, viện nghiên cứu hợp tác ĐTNN ...................216. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐTNN tại Việt Nam năm 2000 .........216.1. Luật ĐTNN 2000 đã đáp ứng được yêu cầu tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vuớng mắc và giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN...................................................................................................................216.2. Mở rộng hơn nữa quyền tự chủ trong tổ chức quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn ĐTNN, xoá bỏ sự can thiệp không cần thiết của cơ quan nhà nước vào hoạt động bình thường của doanh nghiệp .................................................................226.3. Bổ sung một số ưu đãi về thuế đối với dự án ĐTNN nhằm tăng cường tính hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đẩu tư Việt Nam.........................................................24II. LUẬT ĐẦU TƯ CHUNG 2005 ................................................................................241. Những lý do ban hành Luật đầu tư chung 2005 ....................................................242. Những nét mới cơ bản của Luật đầu tư chung 2005 .............................................252.1. Luật đầu tư chung phù hợp với WTO ..................................................................252.2. Mở rộng hơn nữa quyền tự do đẩu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư .........................................................................................................................262.3. Tăng cường bảo đảm của Nhà nước với nhà ĐTNN làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế .............................................................................302.4. Cải cách đối với thủ tục hành chính, phân cấp mạnh mẽ ...................................32
Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, thu hút FDI là một vấn đề quan trọng và thiết thực đối với mọi quốc gia đặc biệt là đối với những nước đang và chậm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement