Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gaixinhdatcang_hammookane
#742687 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lý luận nhà nước và pháp luật
Lý luận nhà nước và pháp luật
2
I/ LỜI MỞ ĐẦU
Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế xã hội.
Đó là: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Phù
hợp với bốn hình thái kinh tế xã hội đó đã có bốn kiểu nhà nước là: nhà nước chủ
nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mỗi
kiểu nhà nước lại có một chức năng nhất định để nhà nước quản lý xã hội. Do sự
thay thế kiểu nhà nước này bằng một kiểu nhà nước mới tiến bộ hơn là một quy
luật tất yếu nên chức năng của nhà nước cũng phải luôn luôn thay đổi để phù hợp
với từng điều kiện, hoàn cảnh xã hội. Vì vậy, để tìm hiểu sự phát triển của chức
năng nhà nước, chúng ta cần nghiên cứu chức năng của từng kiểu nhà nước trong
lịch sử và thấy được sự phát triển của chúng.
II/ NỘI DUNG
1. Khái niệm và phân loại
Trước hết, chúng ta cần định nghĩa khái niệm “chức năng của nhà
nước”. Chức năng của nhà nước là hoạt động của nhà nước chủ yếu nhất, quan
trọng nhất, mang tính thường xuyên, liên tục, ổn định tương đối, trực tiếp xuất
phát và thể hiện đầy đủ nhất, tập trung nhất bản chất, cơ sở kinh tế - xã hội,
nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu cơ bản của nhà nước và có ý nghĩa quyết định
nhất tới sự tồn tại và phát triển của nhà nước.
1
Cần phân biệt chức năng nhà
nước với nhiệm vụ chiến lược của nhà nước. Nhiệm vụ chiến lược của nhà nước
là các vấn đề chủ yếu nhất về đối nội, đối ngoại trong khoảng thời gian lâu dài
mà nhà nước phải giải quyết để đạt được những mục tiêu cơ bản mà mình đã đặt
ra.
2
Còn chức năng của nhà nước là hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực
hiện nhiệm vụ chiến lược của nhà nước. Chức năng của nhà nước do bản chất, cơ

1 2
PGS.TS Nguyễn Văn Động, Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, tr 43,44.
Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế xã hội. Đó là: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Phù hợp với
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.

Link mới update
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật

- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement