Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuonggio_tinhyeucuatoi
#742680 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cây dựng văn bản pháp luật
Xây dựng văn bản pháp luật
2
pháp luật từ thời điểm văn bản được ban hành.(khoản 1 điều 29 nghị định
40/2010/NĐ-CP).

Áp dụng biện pháp hủy bỏ toàn bộ văn bản đối với trường hợp văn bản
có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do người không có thẩm
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành;
Áp dụng biện pháp hủy bỏ một phần VBPL thường là hủy bỏ các quy
phạm pháp luật trong văn bản do người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ban hành nhưng không đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp
luật; các quy phạm pháp luật trong văn bản do người không có thẩm quyền ban
hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành.
1.1.3. Hậu quả pháp lý của văn bản bị hủy bỏ
VBPL bị hủy bỏ sẽ hết hiệu lực pháp luật kể từ khi văn bản đó được quy
định là có hiệu lực pháp lí . Điều đó có nghĩa là nhà nước hoàn toàn không thừa
nhận giá trị pháp lí của văn bản bị hủy bỏ ở mọi thời điểm, cho dù trên thực tế
trước khi bị hủy bỏ nó đã từng được coi là có hiệu lực và có thể đã được thi hành.

Nếu văn bản bị hủy bỏ là VBADPL thì pháp luật còn quy định trách nhiệm
bồi thường , bồi hoàn của chủ thể ban hành văn bản theo quy định tại bộ luật Dân
sự năm 2005 nếu có thiệt hại xảy ra trên thực tế do việc thực hiện VBADPL trái
pháp luật đó. Ngoài ra tại điều 34 nghị định Chính phủ số 40/2010/NĐ-CP ngày
12/04/2010 đã quy định cụ thể về việc Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người,
cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật, trong đó chủ thể ban hành VBPL khiếm
khuyết tùy vào tính chất mức độ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính
hoặc trách nhiệm hình sự.
1.1.4. Chủ thể có thẩm quyền hủy bỏ văn bản khiếm khuyết

Theo quy định tại hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ xung năm 2001, các luạt
về tổ chức bộ máy nhà nước, luật ban hành VBQPPL năm 2008 và nghị định chính
phủ số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 về kiểm tra xử lí VBQPPL thì chủ thể có
thẩm quyền hủy bỏ VBPL khiếm khuyết bao gồm:
Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều VBPL bất hợp pháp hay còn gọi là VBPL khiếm khuyết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả điều chỉnh của ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement